Årets trygdeoppgjør er avsluttet. Resultatet for alderspensjonistene ble magert. For en pensjonist som får 20.000 kroner i pensjon i måneden, blir økningen 148 kroner - før skatt. Problemet vårt er at kostnadsutviklingen er større enn den utviklingen pensjonen dekker. For 5. gang på 6 år gir trygdeoppgjøret oss pensjonister reallønnsnedgang.

Medlemsmøte i Raufoss og Omegn Pensjonistlag finner denne utviklingen både bekymringsfull og urettferdig overfor oss pensjonister. Vi krever en utvikling av pensjonene våre som holder tritt med utviklingen av prisnivået i Norge - uten avkorting!