Magdalena (41) vil hjelpe mennesker å få kontakt med egen kropp

Hun er overbevist om at psykomotorisk fysioterapi er fremtidens fysioterapi. Gjennom samtale og ulike former for massasje og bevegelse, hjelper hun kundene å få kontakt med egen kropp.