UTFORDRING: Husmannsplassen Pålsrud i Totevika ble ryddet for 100 år siden. Nå tar Evald Fredholm utfordringen med restaurering.

Lykken er et gammelt hus

Publisert