Gå til sidens hovedinnhold

Må flere liv gå tapt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rv4 har en årsdøgntrafikk på vel 12.000 kjøretøyer. Dette volumet krever 4-felts motorveg. På denne vegen har vi på Smedmoen tre livsfarlige kryss på en kort strekning, i rekkefølge fra nord;

1. Hanssveavegen/Skulhusvegen

2. Smedmovegen/Smedmogrenda/Smedmobakken

3. Smedmovika

Til nå har tre liv gått tapt i ulykker på Smedmoen, to i kryss 1 og ett i kryss 2. Ulykker med store materielle skader og med personskader har vi «daglig».

Jeg har vært i kontakt med Statens vegvesen om dette over et par tiår. Dette har resultert i nedsettelse av hastigheten fra 80 til 60 km/time. Ingenting annet. Ettersom ingenting har skjedd har åpenbart heller ikke Gjøvik kommune gjort noe.

Bussholdeplassen på Smedmoen er et mareritt for bussjåførene. Det er jo nesten umulig å komme ut på riksvegen nordover på grunn av mye trafikk. Dette har nok resultert i at bussen mellom Gjøvik og Hamar ikke stopper der lenger. Synd for trafikantene, klima og miljø.

Nå som Solberg-regjeringen plasserte rv4 Mjøsbrua-Hunndalen hos Nye Veier, har vel Statens vegvesen sluttet helt å interessere seg for dette? Når Nye Veier finner på å gjøre noe med strekningen er et helt åpent spørsmål?

Kjære Gjøvik kommune: Sett fagfolk på saken og sørg for at noen gjør noe. Vi kan ikke fortsette som nå.

Kommentarer til denne saken