Den nye busstoppen på Bilitt har blitt mye farligere enn før, spesielt for skolebarn som må krysse fv33 fra sørsiden for å komme på skolebussen. Trafikksikkerheten for barn må settes i fokus og det burde strengt tatt vært gangfelt i nærheten av pendlerparkeringen for å sikre barnas ferd til bussen.

Det er også voksne og eldre som må krysse veien for å komme seg til Ringruta eller andre rutebusser. For ikke å snakke om at det er det mange som parkerer på andre siden av veien for å ta seg en god softis fra Bilittkiosken.

Rykter går om at kiosken ønsker å utvide, og det er planer om å lage en alternativ trase fra Bilitt til Skreia. Mens vi venter på løsninger bør vi ta vare på de unge (og gamle) som har en trafikkfarlig veikryssing som de møter daglig. La oss få en trafikksikker overgang før det skjer en ulykke!