Det har vært en mulighet at Vestre Toten er blant dem som av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skulle få tildelt et nytt lensmannskontor, slik regjeringen lovet at skulle skje gjennom Hurdalsplattformen. Der lovet de å opprette 20 nye tjenestesteder for politiet.

Fredag kom bekreftelsen på hvordan dette blir: Ni nye tjenestesteder skal opprettes, men ikke i Vestre Toten.

– Flere tjenestesteder vil sikre at folk i hele landet får tilgang til polititjenester nær seg. Et synlig politi gir økt trygghet i lokalsamfunn i bygd og by i hele Norge, sier justis- og beredskapsminister Enger Mehl i en pressemelding.

Vil legge fram ny plan

I tillegg til de ni tjenestestedene som etableres, åpnet regjeringen en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen i juni 2022. Det er også varslet fra politiet i Oslo at man vil etablere en egen politipost på Tøyen torg i hovedstaden.

– Regjeringen vil sikre trygghet og tilgjengelige tjenester for folk i hele landet. I år får ni kommuner nye tjenestesteder for politiet. I løpet av det neste året vil vi legge frem en ny plan for å styrke polititjenester nær folk, inkludert ytterligere tjenestesteder, sier Enger Mehl.

Dette er stedene som får nye lensmannskontor:

  • Engerdal (Innlandet politidistrikt)
  • Hvaler (Øst politidistrikt) Kun sommersesong.
  • Meråker (Trøndelag politidistrikt)
  • Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)
  • Salangen (Troms politidistrikt)
  • Sandefjord (Torp i Sør-Øst politidistrikt)
  • Sigdal (Sør-Øst politidistrikt)
  • Steigen (Nordland politidistrikt)
  • Stranda (Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong

'

Ønsket av politikerne

Politikerne i formannskapet i Vestre Toten har ønsket seg et nytt tjenestested i sin kommune. Det har ordfører Stian Olafsen (Ap) tidligere uttalt til Toten Idag og Oppland Arbeiderblad.

– Vi i formannskapet i Vestre Toten mener at det bør være mer politi ute i distriktet, og det koster penger. Vi synes også at bevilgningene til politiet burde være større og lensmannskontorene flere, sa ordfører Stian Olafsen (Ap) til Toten idag i desember.

Olafsen mente det kan forsvares å bruke mellom åtte og ni offentlige millioner på et nytt lensmannskontor på Raufoss.

Fredag ble det kjent at formannskapet ikke får viljen sin. Nyheten fremstod noe overraskende etter at Vestre Toten sto på listen VG torsdag listet opp over aktuelle mye polititjenestesteder.

Politidirektoratet leverte i høst inn sine faglige innspill om plassering av nye politikontor. Regjeringen ba deretter om at det skulle utredes nye tjenestesteder i 20 kommuner, deriblant Vestre Toten, Vågå og flere andre steder i Innlandet, og henviste da blant annet til Politidirektoratets innspill.

Men ett eller annet sted i prosessen har Vestre Toten falt ut. Dermed blir politi-tjenestestedet for Toten fortsatt liggende på Gjøvik.