Lukkede møter gir rådmannen argument for å avslå søknad

100 lag, foreninger, stiftelser og bedrifter ligger an til å få fritak fra eiendomsskatt. Hemmeligholdet til frimurerlogen legges til grunn når rådmannen vil avslå deres søknad om fritak.