SV i Innlandet må gjerne drømme om nye luftslott. Men det hadde vært fint om de kunne akseptere jobben som er gjort og investeringer som er på gang i vår region. Vi må ikke sette tunnel under Gjøvik de neste årene på spill i bytte mot en luftig drøm om ei togbru over Mjøsa om 100 år.

Jeg vet hva det kostet å få knesatt Hunndalen i utbyggingsprosjektet for rv4 sørover fra Mjøsbrua. Uten en fra Gjøvik i rommet, ville det stått 4-felt fra Mjøsbrua til Bråstadbrua (Gjøvik).

Når det nå står Hunndalen, som ingen andre visste hvor er, så betyr det tunnel. En ny strekning bare nord for Gjøvik ville ikke løst noe som helst, hverken for Gjøvik by, for trafikkavviklingen eller for industrien og en samlet satsing på rv4 Mjøsbrua - Oslo.

De siste åtte årene har vi brukt nesten 1,5 milliarder kroner på å heve standarden på Gjøvikbanen. Nå blir det timesavganger og for første gang på mer enn 30 år kan det igjen fraktes gods nord for Roa.

Ei jernbanebru over Mjøsa koster fire-fem ganger så mye som veibru på grunn av tyngde og dimensjonering. Vi snakker om 20-30 milliarder kroner. Når gods og folk skal sørover, er det en helt usannsynlig investering med dagens midler til rådighet.

SV bør rette innsatsen på konkrete tiltak som godsterminaler og ytterligere utbedringer på dagens Gjøvikbane og ikke luftige planer for de neste hundre år.