OA har prisverdig nok skrevet flere artikler om den nye praksisen med helgestengt kantine ved Åslundmarka i Gjøvik. Dette har ført til at beboerne i omsorgsboligene ikke lenger kan spise felles middag på lørdager, men får maten «servert» på fredag og må varme den opp i egen bolig på lørdag. På den måten har det sosiale aspektet ved måltidet forsvunnet, noe som er et stort savn for de det gjelder. Begrunnelsen for denne nye praksisen er at kommunen ikke har råd til å ha kantina oppe på lørdag fordi en trenger ressursene til det nye omsorgssenteret på Biri.

Det som imidlertid ikke er omtalt, er at denne praksisen også gjelder kantinedriften ved omsorgssentrene på Sørbyen og i Snertingdal. Her har det tidligere vært kantinedrift, til glede for både beboere og pårørende. I sommer var det imidlertid slutt, og nå er det ikke lenger mulig å få kjøpt seg verken kaffe eller mat for tilreisende pårørende. Verre er det likevel at beboerne er fratatt noe av «kosen» ved matserveringen på lørdager. Nå blir maten brakt til omsorgssenteret på fredag og varmet opp på lørdag; dette gjelder både «middagen» (grøt eller suppe) og kveldsmåltidet som har pleid å være «litt ekstra» på lørdag. Det blir ikke helt det samme med oppvarmet mat fra dagen før.

At Gjøvik kommune har dårlig råd er ingen ny sak, men at det skal går utover de aller svakeste blant oss, er skammelig. De som bor på Biri har fortjent både nye flotte lokaler og kantinedrift, men i anstendighetens navn burde vel også beboerne ved de andre omsorgssentrene ha det samme tilbudet. Hvordan er det mulig med en slik forskjellsbehandling innen en og samme kommune? De som har bestemt dette, kan umulig forstå hvor mye det sosiale betyr for mange av de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig. For dem er nettopp de felles måltidene den kontakten de har med de andre beboerne. Men lørdagskos skal altså de fleste beboere ved omsorgssentrene i Gjøvik ikke ha. Dette er bare trist.