Raufoss Industripark er fortellingen om et stykke norsk industrihistorie og en vilje til omstilling. Noe som har ført til at et tettsted på Toten er verdensledende innen vareproduksjon, og et av Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig produksjon. Som en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene, skal Raufoss-miljøet være en drivkraft for utvikling av industribedriftene i Innlandet. Derfor står vi bak Industridagene i Innlandet!

Initiativtakerne er NCE Manufacturing, TotAl-gruppen og Raufoss Industripark, sammen med et solid knippe partnere. Selve konferansen er en videreføring av Sillongen-konferansen som går tilbake til 2004, hvor målet var å skape en møteplass hvor industrimiljøet i Innlandet samlet seg. Gjennom industridagene forventer man nær 1500 besøkende, og på selve konferansen 150 personer med interesser i industrien – lokalt og nasjonalt.

Raufoss-industrien har gjennom årene skapt verdensledende produkter i intens global konkurranse. Svingninger man opplever i disse dager, er vi vant med å håndtere gjennom en 125-årig industrihistorie. Raufoss industripark har i samarbeid med våre fremoverlente leietakere, satt oss som mål at omsetningen hos bedriftene i industriparken skal dobles innen 2030!

Dersom Norge skal lykkes med re-industrialisering og å øke eksporten med 50 prosent i henhold til regjeringens mål satt i Hurdal-plattformen, må Raufoss-industrien gå i front. Derfor mener vi det er hensiktsmessig å samle sentrale beslutningstakere for å løfte industrien i regionen.

Industriens fremtid og rammebetingelser har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Det samme med å møtes og dele erfaringer på tvers av bransjer. Bedriftene i «parken» har lang historie med å samarbeide i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øke merverdien og skape konkurransefordeler. Disse erfaringene og dette nettverket ønsker vi å by på gjennom et arrangement som Industridagene Innlandet.

På Raufoss konkurrerer man i VM i industri hver dag. Ingen andre industriklynger i Norge kan vise til tilsvarende industrielt økosystem av forskningsmiljø, akademia og bedrifter som konkurrerer på det globale verdensmarkedet innen industriell vareproduksjon.

Politikere som vil vite hvordan de kan gjøre norsk næringsliv og industri konkurransedyktig, kan komme til Innlandet og Raufoss. Ikke noe industrimiljø i Fastlands-Norge er mer eksponert mot global konkurranse. Enhver justering av norsk industripolitikk – i positiv eller negativ retning – vil umiddelbart merkes hos våre virksomheter.

Skal man lykkes med å øke eksporten, må vi øke videreforedlingsgraden. Norge må gå fra å være en råvareeksportør, til å bygge opp vareproduserende industri. Raufoss-industrien er Norges ledende industriklynge for videreforedling og verdiskaping. Vi sitter med kunnskap om hva som skal til for å øke eksportandelen og vinne den globale konkurransen.

Hvis regjeringen skal lykkes med sin plan for Industri-Norge bør man snakke med Raufoss-industrien først.

Derfor sier vi «Look to Raufoss»!