I dag har vi i Norge overskudd av kraft i et normalår. Men i takt med elektrifiseringen av samfunnet, vil forbruket vårt øke kraftig de neste 20 årene. For snart blir elektriske gravemaskiner, ferger og busser like vanlig å se rundt forbi som en Tesla. I tillegg ser vi også at store internasjonale aktører ser til Norge i stedet for Asia for å etablere strømkrevende datasentre eller batterifabrikker. Den rene, norske kraften virker som en magnet på virksomheter som i likhet med Norge ønsker å bidra til at vi oppnår klima-forpliktelsene i Paris-avtalen.

Det er ingen tvil om at vi omleggingen til et fullelektrisk samfunn på sikt vil kreve både vindkraft, solkraft og energieffektivisering. Men det enkle er ofte det beste, og den raskeste måten å få «mer strøm», er uten tvil å modernisere eksisterende vannkraftverk.

Beregninger fra Thema Consulting viser at en slik opprusting og utvidelse av kraftverkene vil gi 12 milliarder kroner i verdiskaping og sette 12 000 årsverk i arbeid i anleggsfasen. Resultatet vil over en 10-årsperiode gi hele 5 TWh (milliarder kilowattimer) mer i ny fornybar energi årlig. Til sammenligning var det totale strømforbruket i Innlandet ca. 7 TWh ifjor.

Problemet i dag er at det statlige skattesystemet forsyner seg så grådig av inntektene at slike investeringer ikke lønner seg for kraftselskapene. Den klimavennlige vannkraften er hardere skattlagt enn all annen næring i Norge – inkludert olje og gass. Nå er det imidlertid politisk vilje til å gjøre noe med problemet, og rett før sommerferien kunne vi feire at det for første gang er flertall på Stortinget for å endre innretningen på den uheldige grunnrenteskatten. Vi står midt oppe i et generasjonsskifte når det gjelder vannkraften i Norge. En modernisering er mange steder tvingende nødvendig, og med ny teknologi er det mulig å gjøre dette uten store miljøinngrep.

Fornybarometeret, som nylig ble presentert av Energi Norge, viser at selskapene som produserer, transporterer og selger fornybar energi bidro med nesten 1,2 milliarder kroner i direkte inntekter til kommunene i Innlandet i 2018. Beløpet var nesten like stort i fjor. Det er med på å lønne nærmere 2000 ansatte i skole, helse, omsorg og andre tjenester i fylket. I tillegg sysselsetter næringen direkte og indirekte rundt 2400 mennesker i Innlandet. Innlandet er en region med store vannressurser og med økte investeringer i vannkraften, kan samfunnsbidraget bli enda større.

Foran høstens budsjettforhandlinger håper vi at partiene på Stortinget finner sammen slik at vi endelig kan få et skattesystem for vannkraften som bidrar til både arbeidsplasser, inntekter og klimavennlig omstilling av samfunnet.