Det er urovekkende at representantene for NTNU-studentenes velferdsorganisasjon på Gjøvik sier de stadig hører historier om useriøse hybelutleiere i privatmarkedet. Det er å sabotere den dugnaden NTNUs viserektor oppfordrer hele regionen til, for å få studentene til å trives, bidra og kanskje bli i området her. Å bli kastet ut eller måtte tilpasse seg nye løsninger underveis i skoleåret, kan selvsagt få betydning for opplevelsen av studietida og studiebyen. Det bidrar neppe på den positive siden.

Velferdstinget reagerer også på at studenter i 20 av leilighetene i nye Studinen er sagt opp, fordi bygget allerede skal selges. Eiendomsutvikler Kai Mikaelsen forklarer at salget handler om å frigjøre penger til å bygge flere studentboliger i sentrum til det stadig stigende antallet studenter i byen. Han forteller om planer som bare i bybildet kan bli rundt 300 nye studentleiligheter.

Studentene på sin side opplever salget av Studinen som en bekreftelse på at mangelen på studentboliger i Gjøvik har gjort etablering av attraktive slike til en forlokkende investeringsmulighet.

Det er selvsagt ingen som starter nybygging uten et budsjett som bærer seg. At investorer som sitter på sentrumstomter velger å bruke dem til studentboliger, tilsier at det er gjort langsiktige vurderinger av lønnsomheten i en slik prioritering.

Men det er nå på høy tid å få opp antall studentboliger som eies og drives av studentene selv gjennom studentsamskipnaden. Prosentvis tilbud av slike boliger har ikke vært i nærheten av målet på mange år, og det er private løsninger som tar opp i seg den økte etterspørselen. Derfor må regjeringen i revidert statsbudsjett se en gang til på bevilgningene til de ferdig tegnede studentblokkene i Røverdalen. Med endringene som skjer i verden, har kostnadene økt betydelig bare siden den formelle tildelingen, som ikke ble høy nok fordi prisstigningen allerede var skutt i været siden søknadsfasen. Det må være mulig å finne en smidig løsning som formelt sikrer ei tilstrekkelig ramme til å endelig komme igang med en utbygging som alle ønsker.