Gå til sidens hovedinnhold

Lokomotiv mistet bremsene i medbakke – nær kollisjon med passasjertog

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransker en hendelse med stort farepotensial på Roa stasjon sist uke.

For abonnenter

Kommisjonen har kategorisert jernbanehendelsen som «løpsk materiell».

Et enslig lokomotiv fra CargoNet kom fra Hønefoss mot Roa i 12-tida onsdag 16. januar. Det hadde Oslo som mål. I hellingen ned fra Grindvoll opplevde føreren at bremsene mistet kraft.

Lokomotivet passerte hovedsignalet for Roa mens det viste stopp, informerer SHT i en nyhetsmelding. Det fortsatte helt til sporvekselen i motsatt ende av stasjonen før det stanset – en kilometer etter stoppsignalet.

Kunne kollidert

«Et persontog på vei nordover kjørte inn på Roa stasjon rett før hendelsen fant sted», bemerker SHT.

Til alt hell ble ingen personer skadet, heller ikke lokføreren.

Havarikommisjon har satt igang undersøkelser for å klarlegge hendelsesforløpet i detalj og finne årsaken til bremsesvikten.

«Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til ulykken vil bli kartlagt og analysert», skriver de i nyhetsmeldingen på sine nettsider.

Møtes i sørenden

Avdelingsdirektør Kurt A. Olsen på jernbaneavdelingen i SHT indikerer at de mener det kunne gått riktig ille.

– Graden av dramatikk framgår for såvidt av det vi skriver. Lokomotivet kjørte faktisk gjennom «innkjør»(rødt varselsignal før stasjonen, red. anm.) og helt ut til «utkjør». Det nordgående passasjertoget på Gjøvikbanen kom inn på stasjonen like før, sier han i en kommentar til Oppland arbeiderblad.

– Lokomotivet kjørte jo i et annet spor, men i sørenden av stasjonen møtes de. Det er klart at i koplingspunktet kunne det oppstått konflikt mellom det og passasjertoget, fortsetter han.

Klokker kan vise ulikt

På spørsmål om hvor kort tid det hadde gått siden passasjertogets ankomst da det løpske lokomotivet fulgte, svarer Olsen slik:

– Vi har valgt å vente med å gå ut med dette, fordi det ikke alltid er slik at klokkene er identiske på de ulike systemene. Det er noe vi opplever til stadighet, og det har betydning for både lokomotivets hastighet og hvor lang tid det var gått siden passasjertoget kom. Vi må altså undersøke klokkene nærmere.

– Lokføreren har kanskje avgitt en forklaring om hendelsen?

– Vi har både foretatt intervjuer og gjort en del tekniske undersøkelser på lokomotivet, men hva andre har sagt til oss har jeg ikke lov til å gjenfortelle.

Godstransport

Jernbanestrekningen Roa-Hønefossbanen var opprinnelig en del av Bergensbanen. I dag blir dette rutealternativet hovedsakelig brukt av godstog mellom Oslo og Bergen, og bare unntaksvis til persontrafikk.

I en faktaartikkel i nettleksikonet Wikipedia beskrives det at traséen går fra Roa via Jevnaker på Hadeland, og langs østsiden av Randselva ned mot Viul, Hval og Hønefoss på Ringerike.

På Roa er det forbindelse til Oslo og Gjøvik via Gjøvikbanen. På Hønefoss er forbindelse til Bergen med Bergensbanen og til Hokksund/Drammen med Randsfjordbanen.

Kommentarer til denne saken