I et leserbrev fra Hans Einar Bakke datert 3.9, blir partiene i Nordre Land kommune utfordret på å komme med sine synspunkter på veistandarden i kommunen og hva de ville gjøre for å få fortgang i vedlikeholdet på fylkesveiene blant annet i Vest-Torpa.

Som 1.-kandidat for FrP i Nordre Land er jeg glad for at innbyggerne i kommunen vår utfordrer oss politikere og partiene på den politikken som er ført, men også den politikken og prioriteringer som skal føres de kommende årene i Nordre Land. Fordi vi poengterer dette tydelig i vårt program for den kommende valgperioden: «Vi lover ingen revolusjon, men vi lover 2 ører og en munn! Vi har ikke alle løsninger, men vi skal finne de sammen med deg som innbygger i Nordre Land. Vi hører på deg!»

Når en mulig velger som Hans Einar stiller spørsmål om prioriteringene, så skal vi også lytte. Det er vår plikt og jobb som potensielle folkevalgte.

Vei og veistandard er et vesentlig tema i en lokalvalgkamp. Enkelt og greit fordi samferdsel er livsnerven i lokalsamfunnet. Skulle jeg bli valgt inn i kommunestyret de fire neste årene, så vil jeg jobbe målrettet opp mot sentrale og regionale veimyndigheter for å få forbedret fylkesveiene innen kommunen vår. Videre skal jeg jobbe for at det utarbeides realistiske budsjetter for vedlikehold av det kommunale veinettet i Nordre Land.

Hans Einar er opptatt av veien i Vest-Torpa, og det er noe jeg skjønner svært godt. Standarden der er elendig, og det må gjøres noe med.

Vi Nordre Land Frp vil jobbe opp mot våre folk i fylkestinget, og hvis også de andre partiene i Nordre Land gjør det samme, så vil muligheten for at vi får gjennomslag være stor. Sammen er vi sterkere enn hver for oss.