Se for deg at du skal reise noen mil, om det er kollektivt eller i bil. Du kan velge mellom musikk, eller å høre på podkast. Hva skal til for at du velger en podkast med lokalhistorie? For meg er svaret ganske enkelt. Jeg pendler med tog tre ganger i uken til Oslo. Det er x antall timer i løpet av studieåret. Det å ha noe på øret for å få tiden til å gå, er nødvendig. Podkast er ofte valget, og hvilken podkast som blir valgt, avgjøres enkelt. Det blir podkast hvor formidleren gjør en strålende jobb med å engasjere lytteren. En podkast hvor fortellingen starter midt i historien og forteller om en hendelse, et individ eller lignende, før de går tilbake til begynnelsen av historien. Historien ender så enten med frampeket en hørte i begynnelsen av podkasten, eller trekkes enda et steg videre. Dette er en fortellerform som fungerer helt fantastisk når en skal formidle en historie.

Et eksempel er Historiske Kjendiser fra NRK som er inspirert av P3 podkast i Sverige. En podkast med en vert som er god på lesing og innøvelse, god på å formidle historien og inkludere historikere eller kunnskapsrike personer. Er ikke dette noe som også kan fungere på lokalnivå?

Jeg mener at formidling av lokalhistorie er viktig for å få et nærmere forhold til stedet hvor du bor eller er oppvokst, og jeg er ikke alene om å mene at dette er viktig. Hvordan stedet ble til, og hvordan det har vokst hånd i hånd med innbyggerne. Dette kan forklares gjennom historien, men jeg er også enig i kritikken om at arbeidet med lokalhistorie må bli flinkere til å inkludere de som har flyttet til et nytt sted. De som ikke vet noe om lokalhistorien, men ønsker å lære. Jeg har tro på at en podkast er et hjelpemiddel som kan bidra til dette, og at det er verdt et forsøk.

Finn ut hvem en har lyst til å nå. En podkast kan være et fint hjelpemiddel og en fin måte å formidle lokalhistorie til nettopp de som ikke helt vet hvor de skal begynne, eller hva som kan være mest interessant å lære om.

En annen bit av kritikken knyttet til lokalhistorie som jeg mener at podkast kan gi et grønt kort til, er bruken av metode. Den blir ofte valgt bort, men som i denne konteksten vil forstås bedre enn en lokalhistoriebok. Jeg kan ærlig si at jeg dessverre ikke kjenner godt nok til lokalhistorien, men jeg mener at en podkast med historier fra lokalmiljøet som kan fortelle bygdas historie gjennom en bestemt hendelse, eller bygning eller som for eksempel Bolin (den gamle arbeiderboligen på Raufoss) ville ha gjort min kunnskap om lokalhistorien 10 ganger bedre. Spesielt nå som jeg bruker x antall timer med kollektivtrafikk.

Totenradioen hadde i 2020 en serie hvor Jan Nesset forteller engasjert ut fra hans forståelse av industrihistorien på Raufoss. Det er en lydserie som var lærerik, men jeg har savnet at lokale historielag og Mjøsmuseet kastet seg på og tok i bruk denne måten til formidling av lokalhistorien, men da i podkastformat som de fleste med mobil og en podkastapp også kan høre på.

Jeg skulle selv ønske jeg hadde hatt mer tid til å delta på arrangement som blir arrangert av lokale historielag eller sette meg ned å lese lokalhistorie når jeg er på biblioteket. Det er noe en forventer at en som velger å bruke to år på en master i historie er interessert i historie og bruker fritiden på det, men jeg forstår godt at for andre er det ikke et alternativ. Jeg tror derimot at podkast er noe de fleste lytter til, og dermed kan gi lokalhistorien enda en plattform for å nå de som en ikke når ellers.

Jeg mener en podkast vil gjør det lettere for eleven som ikke kjenner til lokalhistorien, men som skal på besøk til et historisk sted med klassen, å høre på en episode om for eksempel Amtmannsgården på vei til Stenberg og dermed også får muligheten til å bidra aktivt i samtalen, og dermed får mer ut av læringen. Denne formen for formidling vil kunne gi lokalhistorikerne en ny mulighet til å formidle kunnskapen til andre, og kan også gi flere i samfunnet en mulighet til å bidra selv.

En eller flere fra kulturskolen kan bidra med å gi stemmen til podkasten, gi pensjonister som har lyst og har anledning til å bidra muligheten. Gi elevene fra ungdomsskolen oppgave med å samle inn informasjon sammen med historielaget og dermed bidra til aktiv læring de siste ukene før ferie. Et felles prosjekt for innbyggerne. Hadde ikke det vært kult?

Innlegget er redigert, red. anm.