Senterpartimedlem Bjørn H. Hovde ønsker å skape et inntrykk av at Venstre ikke vil prioritere rv4 eller Gjøvikbanen. Det er direkte feil. Senterpartiet ønsker åpenbart fokuset bort fra deres egen motstand mot EØS-avtalen og manglende klimapolitikk. Men det er skivebom å påstå at det Oslo-kandidat Ola Elvestuen sier i et debattmøte på Grorud er Venstre sin politikk.

Selvfølgelig syns jeg dette er håpløst og flåsete sagt av Elvestuen. I Oslo kjemper Venstre mot et MDG som ikke ønsker noen nye motorveier. En bedring av rv4 i Oslo er bedre enn ingen forbedring, men det er ikke godt nok for næringslivet i Vestoppland.

En viktig forutsetning for videre vekst for industrien og næringsutvikling i Vestoppland er god infrastruktur. Da MÅ også Viken og Oslo må være villig til å satse på flere veier gjennom fylkene sine enn E6 forbi Gardemoen. Rv4 trenger nødvendigvis ikke gå gjennom Groruddalen, men kan gå fra Gjelleråsen til E6. Nå starter bygging av firefelts på strekningen Roa-Gran. Statens vegvesen melder de er i gang med planleggingen av ny riksveg 4 på strekningen Oslo-Gjøvik.

Dette er bra. Vi må gjøre begge deler: Løse køproblemene i Oslo og utvikle bo- og arbeidsmarkedet og næringslivet i Vestoppland.

Gjøvikbanen har fått 1,5 milliarder de siste 8 årene, dette har Venstre kjempet inn fordi vi vil ha en større satsing på jernbanen. Hva skjedde egentlig med Gjøvikbanen de årene Senterpartiet satt med makten? Fint lite.

Gjøvikbanen var truet av nedleggelse. Men ble i stedet konkurranseutsatt i 2006, noe som bidro til lavere priser og flere reisende. Ola Elvestuen bidro her til at varigheten på kontrakten ble i hele 10 år, noe som var helt avgjørende for at banen skulle ha forutsigbarheten for å kunne satses på. Siden har det blitt lavere pris og flere reisende.

Etter de borgerlige tok over i 2013 har det blitt enda bedre på Gjøvikbanen; nytt strømsystem, mulighet for godstrafikk, nye krysningsspor og nye togsett. Takket være Venstre.