Gå til sidens hovedinnhold

Lokaldemokratiet svekkes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I OA den 7. april støtter Kari-Anne Jønnes, gruppeleder for Høyre i Innlandet Fylkesting, opp om regjeringens forslag til endring av Plan og bygningsloven når det gjelder dispensasjon. Jønnes mener at kommunene skal få mer makt angående avstandskrav, utnyttelsesgrad og etasjeantall. Fylkesmannen skal heller ikke legge seg opp i garasjer, uthus, plattinger og lignende.

Forslaget er ingenting å glede seg over. Forslaget er derimot en kraftig styrking av utbyggernes makt på bekostning av innbyggernes og fylkesmannens anke og overprøvingsrett i byggesaker. Lokaldemokratiet blir svekket til fordel for de sterkeste utbyggerkreftene, men det er jo en politikk vi er vant med fra Høyre. Det viser seg at i alt for mange tilfeller samarbeider politikerne i kommunen med utbyggerne.

Dette forslaget vil gi en meget stor og urimelig maktfordel til utbyggerne, og det vil være særs uheldig for lokaldemokratiet. Slik som Jønnes presenterte forslaget i OA den 7. april bør forslaget avvises.

Kommentarer til denne saken