Gå til sidens hovedinnhold

Lokal tiltakspakke: Slik vil kommunene i Gjøvikregionen hjelpe innbyggere og næringslivet

Kommunene vil betale regninger så fort de kan for å hjelpe næringslivet, de gir utsettelser på startlån og tar ikke betalt for tjenester som ikke leveres.

De fem kommunene har utarbeidet et felles notat. Dette gjelder Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten. Søndre Land og Nordre Land.

De skriver at de ønsker å bidra til å redusere privatpersoner og næringslivets økonomiske utfordringer i forbindelse med den spesielle situasjonen nasjonen opplever.

De skriver at tiltakene er primært opprettet for de husstander som opplever permitteringer og oppsigelser, samt for næringslivet, som opplever manglende omsetning og liknende grunnet Korona-viruset. dette kommer i tillegg til de tiltakene regjeringen har kommet med.

Stian Olafsen, ordfører i Vestre Toten, sier til OA onsdag kveld at tiltakene skal hjelpe innbyggere og bedriftene i kommunene. Han peker på at mange mister mye av inntekten sin, og at kommunen derfor vil minke utgiftene for alle. Dette gjelder folk som er permitterte eller står uten jobb og sliter økonomisk på grunn av koronaviruset.

– Vi ønsker å dempe møtende utfordringer. Vi vil være med på dugnaden, og dette er det minste vi kan gjøre, sier han.

– Håper det vil gi trygghet

Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land, sier tiltakene er for å hjelpe innbyggerne med å komme over den økonomiske krisen. Han sier at gruppen med selvstendig næringsdrivende nærmest har fått yrkesforbud, og at de vil lette disse for utgifter.

– Vi håper det vil gi litt mer trygghet. Dette er en kostbar situasjon for kommunen - med smittevern og ekstra ansatte på grunn av folk som sitter i karantene. Det er mange utfordringer som skal løses samtidig, sier han.

Dette er en felles dugnad, og kommunene vil legge grunnlag for at samfunnet kan komme tilbake til normalen igjen så fort det er over.

Vil understreke alvoret

I Østre Toten kommune vil ordfører Bror Helgestad understreke at situasjonen er alvorlig. Han sier at kommunene skjønner at mange er i en vanskelig situasjon.

– Det er heller ikke riktig å betale for tjenester man ikke får, sier han.

Han advarer og sier at det kan komme flere slike tiltak, men at de ikke avgjøres så fort. Dette tiltaket sier han er et inntektstap for kommunene, men at de likevel vil være med å bidra i dugnaden.

– Vi ønsker også å gjøre det likt for alle i Gjøvikregionen, slik at dette kan være en slags økonomisk hjelp.

Viser solidaritet med folket

Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik kommune, sier at i tiden som kommer, vil det etter hvert bli mange tusen arbeidsledige i vår region. Da vil ikke kommunene legge lass til byrden som innbyggerne har.

– Mange er i sjokk fordi de får mindre penger å rutte med, og vi må gjøre vår del får at overgangen skal bli smidigst mulig, sier Sveen.

Han understreker at dette tiltaket er for dem som kan vise til at de står uten arbeid og til at de trenger det. Han mener det er en styrke for hele regionen at de fem kommunene kan vise denne solidariteten med folket.

– Å ha dette samholdet er godt, sier han.

– Fryktelig imponert

Anne Hagenborg, ordfører i Søndre Land, sier til OA at hun er glad for at de fem kommunene i Gjøvik, Toten og Land har kunnet gå sammen om tiltakene.

– Jeg er fryktelig imponert. Folk tar dette på alvor. Det er jo en veldig stor inngripen i alle folks liv. Mange ofrer mye for å bidra i dugnaden, sier hun.

Søndre Land vil også gjøre det lettes mulig for innbyggerne i denne spesielle situasjonen. Hun sier at mange har store bekymringer for egen økonomi, og at dette er hva kommunene kan hjelpe med.

– VI ønsker å ta vår del av dugnaden. Vi vil gi folk et pusterom inntil ting forhåpentligvis har normalisert seg igjen, sier Hagenborg.

Her er tiltakene:

Fritak for betaling i barnehage og SFO

Kommunene vil ikke fakturere for barnehage- og SFO-plasser nå som disse tjenestene er stengt.

Kommunene vil heller ikke fakturere for barn som har tilsynsplass.

Fritak for betaling av kommunale tjenester som nå ikke kan benyttes

Kommunene vil ikke fakturere for tjenester og ytelser som ikke kan benyttes eller leveres av kommunen. Dette gjelder for eksempel semesteravgiften i kulturskolen.

Vi sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt

Kommunene tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli.

Kommunen tilbyr utsatt betalingsfrist til 1. juli uten forsinkelsesrente. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Det gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

For at innbyggere og næringsliv ikke skal komme i økonomisk uføre i sommer/høst, anbefaler vi likevel at du betaler helt eller delvis hvis økonomien tillater det.

Har du behov for betalingsavtale?

De som likevel har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen for perioden 12. mars–1. juli, må ta kontakt med økonomiavdelingen i sin kommune i god tid før 1. juli.

Startlån

For dem som har startlån/sosiallån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet.

Fakturaer inn til kommunen

Kommunene vil forsøke å betale alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer.

Kommentarer til denne saken