Etter tusenvis av sider utredninger og vurderinger, har Helse- og omsorgsdepartementet tilsynelatende til hensikt å bestille enda et tilleggsoppdrag før helsestatsråden i foretaksmøte kan bekrefte Helse Sør-Øst-styrets vedtak om den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Dette framgår av innkallingen til møtet 21. november.

Foreløpig er det ikke bekreftet hva dette tilleggsoppdraget skal inneholde. Derfor blir alt som her følger, egentlig for spekulasjoner å regne. Men OAs kilder har ingen tro på at det er snakk om oppdrag som vil velte verken den nå allerede utsatte tidsplanen for oppstart, eller målet om et nytt hovedsykehus på Moelv.

Etter det OA har grunn til å tro, er det fra departementets side et ønske om mer kjøtt på beinet rundt mulighetene for trinnvis utbygging mot dette målet. Selv om dette rent formelt egentlig tilligger neste del av prosessen.

Fokus på spørsmålet om trinnvis utbygging, er en ikke uventet konsekvens av nåsituasjonen. Sykehus-Norge får ikke lenger driften til å passe innenfor de rammene som er lagt. Skyhøyt sykefravær og dertil vikarbruk, samtidig med ellevill prisvekst og pågående utbygginger, skraper bunnen av kassa også i de regionale eierforetakene.

Ikke påbegynte utbyggingsprosjekter er som kjent utsatt og planer endret mens styrene forsøker å få kontroll på situasjonen. Og i Helse Sør-Øst tårner den gigantiske Oslo-utbyggingen som et Mordor over planene i Innlandet.

Les også

Klart for nye fakkeltog?

OAs kilder har på den andre siden ingen indikasjoner på at utbyggingen i Innlandet diskuteres så fillene fyker på regjeringens bakrom. Om dette medfører riktighet, kan det peke i retning av at departementets tilleggsoppdrag handler om å sikre et best mulig vedtak, som kan stå seg gjennom også enda magrere økonomiske tider uten å bli vingeklippet der. Slik som planene i Nordland, der Helgelandssykehuset i sommer betuttet vedtok at de ikke hadde økonomi til å bygge nytt hovedsykehus likevel.

Les også

Kampen er ikke over – det er nå alvoret starter

For Sykehuset Innlandet betyr uansett utsettelsen av den endelige bekreftelsen i foretaksmøte, at budsjettarbeidet blir fryktelig vanskelig for neste år. Sykehuset drives med betydelig underskudd i dag, og det er gjentatte ganger poengtert at samling av miljøer og linjer er det som kan få driftskostnadene ned. Men sykehuset kan ikke trykke på startknappen for å begynne samle fagmiljøer som skal inn i Mjøssykehuset før foretaksmøtet har endelig bekreftet strukturvalget.

Det betyr at veien blir enda litt lenger fram mot å overbevise Helse Sør-Østs styre om at Sykehuset Innlandet kan betjene lånet som må til for å bygge Mjøssykehuset – og derigjennom formodentlig skape det økonomiske overskuddet som må til for å ruste opp de gjenværende sykehusene og lokalmedisinske sentrene som modellen bygger på.

På den måten kan en utsettelse av endelig godkjenning svekke utbyggingsplanene, fordi Sykehuset Innlandet er låst i en økonomisk situasjon som per i dag mangler 100–110 millioner kroner på å gå rundt. En klassisk catch 22.

Men foreløpig er det altså ikke offentliggjort hva det bebudete «tilleggsoppdraget» om sykehusutbyggingen i Innlandet skal inneholde. Jeg forslår at alle vi som mener mye om sykehussaken finner ut av det, før vi konkluderer om hva dette betyr.