Det er greit å komme med litt fakta til Venke Fossumstuen sitt leserbrev fra 3. juni. For det første påsto hun at det var ledig kapasitet i Kolbu-området når kommunestyret vedtok å gå inn for 18 enheter (ikke plasser) til Montessori-barnehage i Kolbu. På det tidspunktet var det faktisk underkapasitet på barnehageplasser i Kolbu. Det hadde OA skrevet en del artikler om, og det står også tydelig i sakspapirene.

For det andre er det enheter og ikke plasser som ble vedtatt. 18 enheter kan bety 6 plasser dersom barna er små, og det er på sin plass at nestlederen i hovedutvalget bruker riktig begreper.

Det Fossumstuen ikke skriver noe om vedrørende vedtaket fra februar var at debatten handlet om et verdivalg. Her tok flertallet i kommunestyret et verdivalg og ønsket velkommen inn et alternativt pedagogisk tilbud. Vi gav innbyggerne valgfrihet til å velge om barnet sitt skal gå med A4-barnehagen eller prøve et pedagogisk alternativ. Flertallet ønsket å gi innbyggerne muligheten til å velge selv.

Det er på sin plass også å minne AP på at de stemte MOT plassene på Bjørnsgård i flere år, og de stemte også mot disse plassene i BOO-utvalget 8. april (der Fossumstuen er nestleder) og i Formannskapet 8. mai. Det var først i kommunestyret når AP så at saken ville gå gjennom uansett at Arbeiderpartiet endret synspunkt i saken og stemte for. Det er aldri for sent å snu, men det er greit å være ryddige med hva man har stemt for...

Jeg er enig med Fossumstuen at vi må ha barnehageplasser der barna bor. Men jeg synes også det er viktig med valgmuligheter. La foreldrene velge om de ønsker å ha barna i sin nærmeste barnehage eller i en barnehage som leverer et alternativ. Derfor setter jeg stor pris på alle private barnehagene som leverer mangfoldet vi har i kommunen.

Kommunen må drive gode barnehagetjenester og dersom kommunen drifter disse riktig vil kanskje foreldrene velge kommunale barnehager... Vi må derfor etterse at kommunen leverer gode barnehager og driver disse fornuftig.

Jeg vet det er valgkamp nå, men det er greit å ha fakta også.