Styret i Helse-Sør Øst har tidligere vedtatt bygging av et stort, samlende Mjøssykehus i Innlandet. De har vedtatt at dette skal bygges i Moskogen i Moelv.

Mandag ettermiddag samlet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) inn til foretaksmøte. Der møtte blant annet styreleder Svein Gjedrem og administrerende direktør Terje Rootwelt fra Helse Sør-Øst.

De fikk med seg følgende bestilling hjem: Innen 10. mars, altså i en periode på snaut fire måneder, må styret i Helse Sør-Øst gjøre rede for betydningen av en trinnvis utbygging. De skal også innen denne datoen vurdere mulige risikoreduserende tiltak knyttet til det å beholde ansatte i sykehusene.

– Jeg er klar over at utredningen av videreutviklingen av Sykehuset Innlandet har pågått over lang tid og at mange mener det er på tide å fatte et endelig vedtak i saken. Det jeg nå ber om, er forhold de videre utredningene uansett skulle se nærmere på, men jeg ønsker altså at dette belyses før foretaksmøte tar stilling til valg av alternativ, sier helse- og omsorgsminister Invild Kjerkol.

Les også

Litt tidlig med gravøl for Mjøssykehuset

– Ingen utsettelse

Da agendaen for møtet mandag kom, var det stor interesse rundt hva dette punktet ville by på. Mange mente at det lå til rette for en utsettelse av prosjektet for å jobbe mer.

Det mener stortingspolitiker Rune Støstad (Ap) at ikke er tilfellet.

– Styret i Helse- Sør-Øst har selv sagt at det er risiko forbundet med en så stor omstilling, og har selv vedtatt å utrede dette. Da er det heller ikke så rart at helseministeren ber om at dette blir belyst før hun tar endelig beslutning. Med den fristen som er satt, kan prosessen gå som tidligere planlagt med byggestart i 2026. Dette er altså ingen utsettelse som jeg har sett noen hevde, sier Støstad til Oppland Arbeiderblad.

– Et nytt Mjøssykehus vil gi pasientene i Innlandet et etterlengtet og svært godt tilbud. Dagens foretaksmøte bereder grunnen for å gjøre den endelige beslutningen enda bedre. Vi har jobba med saken i over 20 år, og både pasientene og de ansatte fortjener at saken landes så fort som mulig etter 10. mars. Jeg kommer til å kjempe for nytt Mjøssykehus på Moelv, og bidra til at helseministeren lander saken så fort som mulig etter at Helse Sør-Øst har svart opp oppgaven, sier han videre.

Vedtak i foretaksmøtet 21.11

Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.2023 belyse:

– Hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.

– Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart.

Avklaring til påske?

Når Helse Sør-Øst har fullført tilleggsoppdraget, skal resultatet vurderes i Helse- og omsorgsdepartementet før det blir et nytt foretaksmøte før eller etter påske der helseministeren kommer med sitt vedtak.

Prosjektleder Tom Einertsen kan foreløpig ikke si noe om hva dette betyr for mulighetene for å fullføre konseptfasen og utarbeide en lånesøknad før nyttår slik tidsplanen legger opp til. Søknaden om lån til prosjektet skal etter planen behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 som Stortinget vedtar høsten 2024.

– Når vi nå vet hva som skal gjøres, må vi vurdere nærmere det tidsrommet vi har tilgjengelig, sier Einertsen.