Vi ønsker å uttale oss ang. forslaget som skal opp i Hovedutvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune mandag 26. april. Her foreslås VG2 Barne- og ungdomsarbeider og Industriteknologi ved Dokka Videregående ikke videreført.

VG2 BUA har primærsøkere med ungdomsrett som får tilbud på sine lavere ønsker. Ved VG2 Industriteknologi er det primærsøkere med ungdomsrett og det står i saksdokumentene at det er uheldig at tilbudet ikke startes da det er behov for rekruttering innenfor dette fagområdet.

Begge disse linjene ved DVS utdanner hvert år elever med god faglig kompetanse. Det ser de av oss som er med på intervjuer når lærlinger ansettes. Det forteller oss at det er høy faglig kvalitet på skolen og et godt læringsmiljø. Lærere ved linjene havner nå i en omstillings og nedbemanningssituasjon og distriktet står i fare for å miste kompetansearbeidsplasser.

De 13 elevene som har søkt seg til disse linjene vil nå måtte takke ja til et ønske lenger ned på sin prioriteringsliste. Som VG1 elev går man da fra et trygt og forutsigbart skolemiljø, til noe nytt og større med de utfordringer det fører med seg av reiseavstand og bosituasjon.

Nordre og Søndre Land risikerer å ikke få dekket sitt behov for lærlinger i framtiden da konsekvensen av å ikke ha studietilbudene kan være at ungdommene søker seg bort fra hjemstedet sitt for å ta hele sin utdanning.

Vi har ungdommer som vil utdanne seg, jobbe og bo i sitt nærområde, la dem få lov til det! Begge kommuner som arbeidsgivere og deres næringsliv trenger dem som framtidens ansatte!