Lillehammer har avlyst sin 17. mai-feiring – i Gjøvik-distriktet er kommunene avventende

Det går trolig mot en spesiell markeringen av nasjonaldagen i Vestoppland.