Et samlet styre i Byen vår Gjøvik har engasjert seg i saken og har tidligere denne måneden sendt inn høringsuttalelse til saken «Høring om rusfaglig plan og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger».

I dag er det ikke lov for serveringssteder på CC Gjøvik å søke om skjenkebevilling. Årsak: De er tilknyttet et kjøpesenter. Forrige gang særbestemmelsen ble behandlet, var i 2017. Da stemte et knapt flertall i kommunestyret for å beholde forbudet - 25 mot 20 stemmer.

Men en ny innstilling ønsker nå å likestille alle serveringssteders mulighet til å søke om skjenkebevilling. Innstillingen skal behandles i kommunestyret i denne uken.

Hvorfor bør innstillingen vedtas?

· Forskjellsbehandling sender feil signaler til næringslivet: Det er rett og slett urettferdig at enkelte serveringssteder i Gjøviks bysentrum har flere begrensinger å forholde seg til enn andre. Beliggenhet bør ikke ha noe å si. Kommunestyret bør ønske å bli oppfattet som rettferdig og støttende overfor det lokale næringslivet - ikke gammeldagse og unødvendig vanskelige. Uten godt samarbeid med utelivsaktørene kan ikke Gjøvik utvikle seg til det samlende sentrum for Innlandet vi vet vi kan bli.

· Argumentet om at det oppholder seg barn og unge på kjøpesenteret som ikke bør eksponeres for skjenking, holder heller ikke vann. Unge beveger seg overalt i byen - inkludert i gågaten hvor det skjenkes alkohol. Det er ingen serveringssteder på CC Gjøvik som har sagt de ønsker å åpne store utesteder eller puber. Dette handler først og fremst om at folk kan ta seg et glass til maten i hyggelige, praktiske og trygge omgivelser.

· Et forbud rimer dårlig med politiske løfter om et urbanisert og vitalt bysentrum: Gjøvik skal være det mest attraktive samlingspunktet i Mjøsregionen. Det fordrer at vi i enda større grad tiltrekker oss målgrupper som ønsker å besøke, bosette seg, og - ikke minst - bruke byen. Dette gjelder for eksempel studenter og unge yrkesaktive. Med NTNU og en mer teknologibasert industri, har Gjøvik gode forutsetninger til å nå slike grupper. Men disse vil naturligvis forvente at byen fortsetter å utvikle urbane kvaliteter i sentrum - inkludert et rikt og mangfoldig uteliv. Jo flere møteplasser, jo bedre. Dette er like mye kommunens ansvar som næringslivets. Å legge til rette for enda flere attraktive samlingspunkt - også på kjøpesenteret som allerede tiltrekker seg mange besøkende - viser at Gjøvik er på hugget.

· Dagens shoppingrunde handler i større grad om hele opplevelsen: Varehandel på nett øker stadig. Ingenting tyder på at utviklingen vil stagnere – ei heller etter pandemien. I konkurranse med netthandelen blir helhetsopplevelsen av handleturen svært viktig – inkludert mat- og drikketilbudet. Når vennegjenger, kollokviegruppen eller tilreisende bestemmer seg for hvor de skal tilbringe ettermiddagen, vil andre alternativer i regionen kunne friste mer – rett og slett fordi de ønsker å avslutte dagen med et hyggelig glass vin sammen. Det kan de ikke på CC Gjøvik per dags dato.

· Må utnytte et av våre største konkurransefortrinn bedre: CC Gjøvik har lenge vært regionens mest attraktive kjøpesenter. Det betyr at det gjøres mye riktig. Spesielt har vi en fordel med tanke på at senteret ligger innenfor sentrumskjernen. Samtidig ser vi på omsetningstall de siste årene at både Hamar og Lillehammer har gått forbi oss når det kommer til inntekter fra servering og annen tjenesteyting i bysentrum. Dette bør ikke skje når vi har det mest besøkte kjøpesenteret i regionen.

Både CC Hamar og Strandtorget har åpnet for skjenking. Oppheving av klausulen på CC Gjøvik er naturligvis ikke hele svaret, men det er et lite og riktig steg på veien. Skal Gjøvik fortsette å være det naturlige førstevalget for regionens handlende, må vi hele tiden fortsette å utvikle oss og tilpasse oss kundenes behov.