Kvinner skal ikke bli tapere, eller oppleves som en byrde når de føder fremtidens arbeidere, men likevel er det nettopp kvinner i permisjon som er tapere i lønnsforhandlinger og på karrierestigen.

De nordiske landene er i en særegen posisjon når det kommer til lengden på fødsels- og foreldrepermisjon. Vi har lovfestet lange permisjonsordninger, og kvinner har rett til ammefri. Det betyr at på papiret kan kvinner velge om de vil ha en lang permisjon, eller komme raskt tilbake i arbeid.

Disse fine rettighetene praktiseres ikke godt nok i dag, derfor mener Negotia Ung at kvinner som ønsker seg raskt tilbake i jobb, skal få benytte rettigheten til å amme sitt barn når hun ønsker og hvor hun ønsker. Vi mener og at kvinner i permisjon skal få delta i personlige lønnsoppgjør på lik linje med sine kollegaer. Kvinners permisjon skal heller ikke bli et karrierehinder, derfor er det viktig at hun vurderes for høyere stillinger, sammen med sine likt kvalifiserte kollegaer.

Ofte fører skjevhet i foreldrenes lønn til at kvinner må være hjemme med barn for at hverdagsøkonomien til familiene skal gå opp. Slik kan vi ikke fortsette å ha det. Derfor vil vi i Negotia Ung fortsette å kjempe for kvinners rett til en ikke-lineær karriere, og reell likestilling i arbeidet.

På vegne av styret i Negotia Ung; gratulerer med kvinnedagen!