Vi trenger 8 mars. Kvinnedagen er viktig for markering av urettferdighet og ulikheter basert på kjønn og kjønnsforskjeller. Kvinnedagen løser ikke dette, men det gjør de kvinner og menn som sitter på nøkkelen til løsningen.
Manglende tilgang på hele stillinger har vært et uløst fenomen i mange år. Altfor mange sliter fortsatt med jakten på arbeid og ei lønn å leve av. Det er for meg en gåte at det ikke løses.
Det er utfordrende at dette fenomenet kun eksisterer i kvinnedominerte yrkesgrupper. Problemstillingen eksisterer i svært liten grad innen politi, brann og industrien. Da mener jeg det så absolutt også skal kunne løses i yrker hvor det jobber flest kvinner.
Hvor et proppen i systemet?
Vedtatte mål om å rette opp balansen og gi likeverdige tilbud for økt heltid handler mye om verdighet, ei lønn å leve av og likeverdige muligheter. Når det likevel ikke løses, så er mitt spørsmål; er årsaken manglende vilje og forståelse hos dem som har beslutningsmyndighet, kommunestyrene og lederne? Henger dette sammen med: Kvinnesynet, holdningen om hvor mye og hva kvinner skal jobbe med? Hvilken status yrkene er gitt? Erfaringer om hva som er best for å løse en bemanningskabal på arbeidsplassen?
Det er skremmende at fenomenet ikke er tatt mer tak i, da mangel på jobb hindrer rekruttering til helsesektoren, hvor vi vet det er stort behov for arbeidskraft. Når muligheten for fast jobb er liten – det er i beste fall en liten brøkstilling i enden av utdanningen. Hva slags gulrot og belønning er det da å ta seg en utdanning? Behov for fagarbeidere er skissert i alle framtidsscenarierer for helsetjenester vi trenger, men da må vi tilby de som velger denne yrkesveien ei lønn å leve av.
De som sitter på nøkkelen til løsning må sette seg sammen og finne fram til ønsket løsning. Hva vil vi og hvordan skal vi få det til? Arbeiderpartiet har i programmet følgende; «Inntak av lærlinger vil være en av Innlandet fylke sine viktigste satsinger for å rekruttere framtidig arbeidskraft». Da må vi ha arbeidslivet med på laget, og hele stillinger også til helsefagarbeidere.

Gratulerer med kvinnedagen!