I en meningsmåling for Innlandet 11.6.2019, slås det stort opp at Senterpartiet vokser voldsomt og at Arbeiderpartiet holder på å gå på en uvanlig smell i en del av landet med sterke røde tradisjoner. Ser man på praktisk politikk er forskjellene på partiene minimale. Man skulle tro at Senterpartiet og Arbeiderpartiet var to fløyer i samme parti, i stedet for to forskjellige partier!

Det samme gjelder for øvrig for de borgerlige partiene og de sosialistiske. Forskjellene i praktisk politikk på FrP-Høyre-regjeringen og den rødgrønne regjeringen er veldig små. Det ser man også på størrelsen av budsjettene som legges fram. Det er kun snakk om få prosent i forskjell på hvor mye partiene vil at staten skal bruke.

Arbeiderpartiet har kritisert dagens regjering for å redusere skattene, men samtidig har avgiftene på særavgifter slik som på elektrisitet økt, og man har innført nye avgifter. For folk flest blir det minimale forskjeller i hverdagen.

Liberalistene er det eneste reelle opposisjonspartiet i Norge. De andre partiene viser i praktisk politikk at de ønsker en stadig større stat med mer byråkrati, mer detaljstyring av innbyggerne, og høyere skatte- og avgiftsnivå. Derfor er det naturlig at stadig flere vil stemme på Liberalistene framover. Liberalistene har imidlertid en tøff jobb her i det politisk blodrøde Innlandet, hvor innbyggerne virker å tro at det er stor forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre, og at Høyre fører tradisjonell høyrepolitikk. I andre deler av landet hvor befolkningen har høyere utdannelse, gjør vi det imidlertid bedre.

Oppland er sammenliknbart med Finnmark når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som er uføre, samt utdanningsnivået i befolkningen er sammenliknbart. Vi mener at Oppland også bør unntas fra arbeidsgiveravgiften, slik som Finnmark!

I dag må arbeidsgivere i Gjøvik kommune betale en avgift på 14,1 % av inntekten til arbeidstakerne til staten på toppen av dens bruttolønn. Dette tilsvarer rundt 70 000 kroner per arbeidstaker hvert år. Å fjerne arbeidsgiveravgiften vil gjøre terskelen for å skape arbeidsplasser mye lavere, og den vil gi lavere kostnader for næringsdrivende. Siden næringsdrivende i Gjøvik vil få lavere utgifter hvis vi lykkes i å få gjennom dette kravet, vil kostnadene for butikker i Gjøvik falle, og dermed prisene.


For bøndene så vil vi øke selvråderetten. Vi ønsker at bønder kan selge egenproduserte varer fra gårdsutsalg. Dette vil øke muligheten for å selge unike gårdsopplevelser og unike gårdsprodukter, også alkoholholdige. Videre vil vi gi bønder muligheten til å dyrke cannabis og hamp. Hamp brukes i mange industriprodukter, klær og emballasje for å nevne noe. Økt bruk av hamp kan redusere bruken av plast. Våre overformynderske politikere har ikke forstått hva forskjellen på hamp og cannabis er; derfor har hamp også blitt forbudt, selv om hamp ikke gir rus og er et viktig råstoff i industrien.


Er du voksen nok til å styre ditt eget liv? I så fall bør du stemme på Liberalistene!