Dette er en kommentar til leserinnlegget som lederne i Senterpartiets ungdomsparti og fylkesvaraordføreren i Innlandet Senterparti skrev om legalisering av narkotika.

Det er et enormt stort problem med hele innlegget, og det er at uansett hvor mye de skulle ønske at forbudet fungerer, så fungerer det ikke. Det hjelper lite at det er en god eller riktig holdning til bruk av rusmidler når konsekvensene av forbudet fører med seg mer vondt enn godt. Ingen av disse politikerne er professorer i kriminologi, eller politiprofessorer.

Går man på YouTube, kan man høre politiprofessor Paul Larsson fortelle om hvor «vellykket» forbudene og den såkalte «krigen mot narkotika» har vært. Eller man kan høre på foredraget til kriminolog Nils Christie. Det virker som om Senterpartiets ledere ikke har satt seg inn i argumentene fra den andre siden av saken. De vil fremstå som det trygge valget for de skeptiske uvitende.

Årsaken til at så mange ønsker å legalisere, er fordi de mener selve forbudet skaper de virkelig store samfunnsproblemene. Konsekvensene av forbudet er verre enn rusmidlene. Senterungdomslederne og fylkesvaraordføreren setter frem et dårlig stråmannsargument når de påstår at argumentet for å legalisere er sitat at: «det er ikke så mange unge som tester og bruker narkotika likevel». Det er jo ikke argumentet for å legalisere.

I hele menneskets historie har mennesker eksperimentert med rus. Noen tiltrekkes rusen sterkere enn andre. Jeg er selv totalt avholds, og forstår ikke hvorfor folk vil drikke alkohol hver helg. Men jeg har ingen rett til å nekte de som vil kose seg med dette. Tilsvarende mener jeg de som drikker alkohol, som da er det store flertallet, ikke har noen rett til å nekte noen å ruse seg på for eksempel hasj.

Det er uansett ikke noe som forsvinner med et forbud, men forbud skaper svarte markeder, og er styrt av kriminelle nettverk. Disse nettverkene er svært farlige. Unge mennesker må involvere seg i kriminelle nettverk for å få tak i rusmidlene, om man ser vekk fra alkohol. Og det er ikke bra. Det er heller ikke slik at de rusmidlene som er ulovlige, er ulovlige fordi de er mer helseskadelige enn alkohol, snarere er det som regel motsatt. Alkohol er farligere enn de fleste ulovlige stoffer.

Vi i Liberalistene vil legalisere alle rusmidler på grunn av sentrale og viktige prinsipper, men også fordi vi kan se empiri fra andre land som har gjort dette og oppnådd særdeles gode resultater. Alle argumenter imot legalisering er utilstrekkelige og i all hovedsak logiske feilslutninger.