Gå til sidens hovedinnhold

Lev med gåsa

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mens mange arter er i tilbakegang, og en av tre norske fuglearter befinner seg på rødlista, har grågåsa trosset den negative utviklingen. Det har ført til en bred front mot arten for å sørge for at den går i samme retning som de fleste andre – tilbake. Menneskets enkle løsning på «problemet» med arter i fremgang er å skyte. Omfanget av skadefelling på grågås er i flere kommuner så høyt at det dreier seg om bestandsregulerende tiltak, noe forskriften ikke åpner for. Det er omtrent umulig å skille mellom voksen fugl og ungfugl på avstand, så faren er stor for at unger etterlates hjelpeløse.  

Det er et vilkår i forskriften at skadefelling skal unngås dersom andre løsninger kan redusere skadeproblemet. Og andre løsninger finnes. Laser er allerede mye brukt på oppdrettsanlegg og flyplasser, og har vært prøvd ut med godt resultat på gjess for å styre dem bort fra dyrka mark. Et prøveprosjekt på Jæren viser at etter en ukes tid med bruk av laser har gjessene valgt andre områder. Brukt under kontrollerte former og i kombinasjon med oppretting av friområder, kan laser forhindre skade på innmark samtidig som ynglefredningen ivaretas.  

Flere kommuner har innført tidlig jaktstart, men det fører bare til at gåsa fremskynder trekket. Allerede 26. juli begynner gjessene sitt høsttrekk mange steder. Det betyr at de må vende tilbake tilsvarende tidlig neste år for å rekke å fullføre hekkesesongen. Likevel er det fare for at gjessene jages på et for tidlig trekk, før alle ungene er flygedyktige og før de voksne fuglene er i kondisjon etter fjærfellingen. Noen steder er lokale bestander av grågås nesten borte, sammen med måker og andre sjøfugler. Kysten forstummer, mens menneskene er opptatt med å bekjempe den siste rest av dyreliv.   

Vi må lære oss å leve med naturen. Vi har levd imot den så lenge at vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen av arter, og to tredeler av verdens dyrebestander er blitt borte de siste 50 år. Det intensive landbruket krever store areal, våtmark, skoger, strender og fjellområder bygges ut, rovdyr utryddes for å gi plass til beitedyr - det blir stadig mindre plass til de ville dyrene. Vi baner vei for vår egen ekspansjon, som er eksplosiv. Samtidig intensiveres forfølgelsen av de få artene som ennå har klart seg mot presset fra mennesker. Vi må tillate normale bestander av arter, og grågåsa er en av få sjøfuglarter som fortsatt finnes i normale bestander. Det er ingen grunn til panikk av den grunn, det bør snarere glede oss. Fredelig sameksistens med gåsa er fullt mulig. Det krever bare at vi velger en annen vei, bort fra den lettvinte skytingen av alt som er i veien for mennesker.  

Kommentarer til denne saken