Gå til sidens hovedinnhold

Lettvint historieskriving

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har stor respekt for Rolv Asbjørn Amdal i forbindelse med skriving av ulike historiske personer og hendelser, men i forbindelse med ny sykehusstruktur i Innlandet har han en lettvint omgang med fakta i et leserbrev i Hamar Arbeiderblad. Vi kan skru tiden litt tilbake. «Ved samfunnsanalysen i 2014 ble det i tillegg omtalt temaene samfunnssikkerhet og folkehelse. Disse analysene ga ingen særlige funn, og disse temaene ansees å være tilstrekkelig avklart.
Det er fire ulike modeller for fremtidig sykehusstruktur som er utredet: Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua Fremtidig modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen. Fremtidig modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen. Fremtidig modell med fire akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet).

Innenfor hver av de fire modellene finnes flere ulike alternativer til sykehusstruktur. Analyser av samfunnsmessige konsekvenser er gjort for seks representative alternativer i tillegg til nullalternativet. Fordi man er i en tidlig fase i planleggingen av fremtidig sykehusstruktur, er samfunnsanalysen gjort på et overordnet nivå.»

Ser vi på tidslinjen for fremtidig sykehusstruktur på hjemmesiden til Sykehuset Innlandet, finner vi vedtakene. Styremøtet i Sykehuset Innlandet var det første. 20. oktober 2017. De vedtok enstemmig: «Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua.
Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen: a. Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen.
b. Nullalternativet
Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging.»

Nå går vi snart inn i konseptfasen der Mjøssykehuset med døgnaktivitet på ett eller to alternativ er med, helt i tråd med styret i Sykehuset Innlandets enstemmige vedtak i 2017. Ellers registrerer jeg at Amdal omtaler samfunnsanalysen som om det finnes bare en. Det er flere.

Dessuten forundres jeg over at når leger fra Hamar uttaler seg, så er det faglige argumenter, men når det er leger fra andre byer i Innlandet uttaler seg, så er det ikke faglige argumenter. Jeg kan nevne seksjonsoverlege Ola Christiansen fra Hamar som anser Moelv som svært sentralt for en hamarsing. Gastroenterologen dr. Trond Fladsrud pendler Raufoss – Moelv daglig og anser Moelv som svært sentral for en spesialklinikk. Så de faglige rådene er ikke så enstemmige, som Amdahl hevder.

Kommentarer til denne saken