Så blir det ingen eksamen i år heller. Regjeringen valgte å lytte til anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet og avlyser både muntilig og skriftlig eksamen i så vel grunnskolen som videregående. Kunnskapsminister Tonje Brenna forklarte at regjeringen ville unngå en situasjon der mange elever kan være syke av koronavirus og av tilfeldige grunner ikke får tatt eksamener når de avvikles.

Det er selvsagt og dessverre et godt argument. Men avlysningen er også en erkjennelse av at pandemien og smitteverntitakene har preget skolehverdagen for tredje skoleår på rad. Tenk på det; elevene som går ut av videregående i år, har ikke hatt et eneste normalt skoleår i denne formative og læringsmessig relativt avgjørende tida. I stedet har det vært trafikklysmodell, hjemmeskole, vikarer, tilfeldigheter, karantene, isolasjon og varierende oppfølging både digitalt og fysisk. I seg selv en stressende situasjon, ikke minst når man selv - og kanskje også omgivelsene - innser at dette funker under middels, læringsmessig.

Vi vet fremdeles alt for lite om hvordan pandemien har påvirket barna og ungdommene, og vi skal være forsiktige med å måle det i karakterene de klarer å få med seg ut av skolen. Men vi kan erkjenne at disse årene av læringsfasen ble helt ekstraordinær.

Politikere som nå er ute av regjering, og synes det er alt for tidlig å avlyse eksamen, må så gjerne forsøke å forklare forskjellen på situasjonen da Solberg-regjeringen avlyste og nå. Spesielt overfor elevene som står midt oppe i dette.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er rett og galt i dette spørsmålet. Mange elever ville fint klart å ta en helt OK eksamen. For andre kunne det vært en ekstra sjanse til å klare bestått. Men at eksamen avlyses, betyr jo ikke at skoleåret er over. Det betyr at stresset og presset som ligger i eksamen løftes vekk.

Den enkelte skole og lærer bør ha god og individuell oversikt i sin elevgruppe om hvor læringsnivået ligger. Målet må være å løfte så mange som mulig i månedene fram mot sommerferien. Det er mulig også uten eksamenforberedelser. Men det krever at skolene griper muligheten til selv å lage egne planer for den tida som er vunnet.