«VOKKS Nett «lurer» kundene også i 2015

Artikkelen er over 5 år gammel

Også i år som i 2014, «jukser» VOKKS nett AS, sine kunder.

DEL

Ved skriftlig henvendelse ble det kunngjort fra VOKKS, at det ville bli innført «fakturagebyr», fra 1. januar 2014. (ved papirfaktura) Samtidig som de også belastet kundene med gebyr for 4. kvartal 2013. Dette var noe de IKKE hadde rett til å gjøre, etter min mening! Direktør Knutsen brukte bl.a. som argument at: «Også i 2013 var det innført fakturagebyr, men det ble gitt rabatt med samme beløp, så det gikk i kr 0,-.» (Forstå det, den som kan?) Ikke noe av dette kom fram på fakturaen.

Fra 1. januar 2014 skulle det også gis rabatt, med kr 30.- per faktura, dersom man registrerte seg med E-faktura – E-post faktura. (I tillegg til kr 30,- i rabatt for elektronisk måleravlesing.) Mange benyttet seg av dette, også undertegnede. Men rabatten for E-faktura ble ikke gitt! (Kundene ble/blir derfor «fralurt» nevnte beløp.) Som kjent: «Utakk er verdens lønn»! Da VOKKS selv ikke «klarte» å trekke rabatten fra på faktura som avtalt, så forsøkte jeg å være grei, varslet VOKKS skriftlig som muntlig og trakk rabatten selv. Har nå mottatt, fra alltid hyggelig og «pedagogiske» Gunnar Løkkebø, en E-post med kopi til direktør Tom Knutsen. Og velvillige som de er i administrasjonen, så ble jeg forespeilet et «tilbud» om «inkasso og stenging av anlegget». (Frem med «tanga» og kutte strømtilførsel.) Da det meg bekjent ikke er noe juridisk grunnlag for «tilbudet», har jeg derfor avslått å godta dette! Strømmen (krafta) kjøper jeg av annen leverandør, da VOKKS kraft AS ikke er konkurransedyktige, selv om man er nettkunde i monopol bedriften! (Det som gjør deres praksis ekstra tvilsom, er at De er i en monopolsituasjon, og vi som kunder ikke har mulighet til å velge andre nettleverandører.)

På et tidspunkt, hvor Tom Knutsen var ny tilsatt direktør i VOKKS nett og det hadde vært bortfall av strømtilgang i mer enn 12 timer og som De i utgangspunktet ikke ville kompensere for, hadde jeg en lengre hyggelig samtale med Herr Knutsen. Da, som i senere samtaler har han uttalt, at han «er opptatt av å gjøre sitt til beste for kundene». Derfor synes jeg det i nevnte tilfeller, er dårlig samsvar mellom ord og handling!

Vil med dette, sterkt oppfordre til at flest mulig som nett kunder i VOKKS, tar en sjekk på sine fakturaer for å se om de har fått fratrekk for rabatten de har krav på, og om den praksis som VOKKS fører ovenfor meg angå alle. Eller om det er ulik praksis? Er ikke rabatt gitt, oppfordrer jeg til at dere gjør krav på manglende rabatt, samtidig som dere i tillegg har krav på 9,5 prosent rente.

Som også jeg, vil vel de fleste tenke at med de meget høye satsene (spesielt på fastleddet) VOKKS har vært kjent for, så blir rabatten for den enkelte «en pølse i slaktetida». Men prinsipielt er det totalt uakseptabelt å finne seg i slik behandling. Gjør man det, vil det erfaringsmessig eskalere i flere retninger. Og, den «forbrukermakt» vi har, må vi ikke gi avkall på!

Henry Brattrud

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken