Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Thor Lillehovde.

Thor Lillehovde.

Artikkelen er over 5 år gammel

Verdens tobakksfrie dag (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988.

DEL

Den 31. mai hvert år rettes den globale oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2013 er «Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship». I Norge markeres dagen lokalt. Norge har gjennom mange år ført en sammenhengende tobakkspolitikk. Vi fikk Statens tobakksskaderåd i 1971, reklameforbud i 1973, røykeloven i 1988, en tredjedel av bordene på restauranter skulle være røykefrie fra 1993, 18 års aldersgrense for kjøp av tobakk fra 1995, offentlig utredning om tobakksindustriens erstatningsansvar i 2000, røykfrie serveringssteder fra 2004 og nasjonale strategier for tobakksforebyggende arbeid og for KOLS i 2006. Regjeringen la i februar fram en ny strategi for arbeidet mot tobakksskader for perioden 2013–2016. Ett av hovedmålene er å hindre at unge mennesker begynner med tobakk.

Før i tida var det røyking på busser, og trikker, i TV-debatter og på møter. Ingen ønsker seg tilbake til dette. Forandringen har vært mulig fordi politikere har våget å utfordre det umiddelbart populære. Særlige gjennombrudd forbindes med Tove Strand (Ap) for røykeloven i 1988 og Dagfinn Høybråten (KrF) for røykfrie serveringssteder i 2004. I år gjennomfører vi endringer i tobakksskadeloven som blant annet innebærer en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk og påbud om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige bygg. Bevillingsordningen skal først og fremst redusere ulovlig salg til mindreårige. I februar la Statistisk sentralbyrå fram nye tall som viser en nedgang blant personer som røyker daglig, og den er størst blant ungdom i alderen 16–24 år. Her har andelen som røyker gått ned fra 11 prosent i 2011 til syv prosent i 2012. Samtidig øker andelen som snuser daglig. Blant unge er det nå 19 prosent som snuser med en sterk økning for kvinner.

Tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsak til sykdom og død som kan forebygges. Regjeringen har derfor laget en ny nasjonal strategi mot tobakksskader for perioden 2013–2016. Vi har klart å halvere tobakksbruken på 10 år. Vi setter nå nye mål for å hindre at unge begynner, og skal legge til rette for at de som bruker tobakk velger å slutte.

Å røyke er en frivillig sak. Den minst konstruktive aktøren i det helseforebyggende arbeidet er moralisten. Selv om det for mange er vanskelig å slutte, er det gledelig at stadig flere både vil og klarer å slutte. Det i seg selv har smitteeffekt. Mange får hjelp av røyketelefonen og slutta.no. Nettsiden slutta.no er et tilbud til personer som vil bli uavhengig av røyken. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. I tillegg til informasjon om røykeslutt og flere tester, har www.slutta.no funksjonene dagbok (Blogg), gjestebok (Vegg) og diskusjonsforum der du kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. Disse tilbudene kan gjerne brukes mer!

Thor Lillehovde (AP)

og Are Helseth (AP),

stortingsrepresentanter,

helse og omsorgskomiteen

Artikkeltags