Valdres Fødestogo

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Åpnet brev til ledelsen i Sykehuset Innlandet:

DEL

Leserbrev Ammehjelpen ser med bekymring på forslaget til nedleggelse av Valdres Fødestogo. Her blir ikke bare svangerskaps- og fødselsomsorgen berørt, men også barselomsorgen, og oppfølgingen videre av de ammende mødrene.

Valdres Fødestogo ble godkjent som mor-barn-vennlig fødested i 2005. Det vil si at de følger prosedyren 10 trinn til vellykket amming. Flere av personalet har tatt videreutdanning i ammeveiledning i regi av Nasjonalt Kompetansesenter for amming og Høgskolen i Hedmark.

Valdres Fødestogo gir et unikt tilbud til mødrene. De kan kontakte Fødestogo for ammeveiledning 24 timer i døgnet, også etter at de er utskrevet. De kan komme med babyen på dagtid for å få hjelp.

Ammehjelpen er en frivillig organisasjon av mødre som hjelper og støtter medsøstre i ammesituasjonen. Vi opplever at mødrene sterkt ønsker å amme, men at det offentlige tilbudet om ammeveiledning og oppfølging ikke står i forhold til det som er uttalt blant annet i regjeringens oppskrift for et sunnere kosthold (20072011). Sidene 35-40 i handlingsplanen omhandler amming, og to av delmålene lyder:

- legge til rette slik at en større andel spedbarn kan fullammes i de første seks levemånedene og få morsmelk til de er minst ett år.

- styrke veiledningen om amming, kosthold, mat og måltider til sped- og småbarnsforeldre.

For å lykkes med amming, er det helt avgjørende med god hjelp og støtte i de første dagene og ukene etter fødselen.

Ammehjelpen mener at beslutningen i Sykehuset Innlandet om nedlegging av Valdres Fødestogo må gjøres om.

Artikkeltags