Til tross for forskning og utvikling ellers i samfunnet vårt, er det enda naturens lov at det er kvinner som føder barn. I de besluttende organer er det enda mange menn. Det sies ofte at hadde menn født barn, da...

Regjeringen har sagt at fødestuer ikke skal legges ned. Dette strider imot!

I fjor ble 45 barn født på Valdres Fødestogo og 142 mødre hadde opphold. Det vil si at 97 senger som ellers ville vært opptatt på barselavdelinger på sykehusene kunne brukes av andre. For det er jo også så fint med en lokal avdeling at i tillegg til de som føder der, kommer også mange som har valgt å føde på sykehus dit dagen etter. Her får de bra barselpleie fra kyndige fagfolk og i tillegg er det lettere for familien å besøke den nybakte mor og barn.

Norges Kvinne- og Familieforbund(tidl.Norges Husmorforbund) jobber for ar det skal være akseptable forhold for fødende i hele landet, uansett om du bor i by eller på bygda.

Vi vil ikke ha flere fødsler på busslommer i ambulanser på vei til sykehus i landet vårt.

Valdres Fødestogo gjør at fødende fra Valdres får kortere vei til en trygg plass å føde. Det er med å høyne beredskapen for fødende kvinner i Valdres.