Ulv, gaupe og to blad Lie

Denne gaupa forsynte seg med et par rådyr i Torpa i fjor. Arkivbilde

Denne gaupa forsynte seg med et par rådyr i Torpa i fjor. Arkivbilde Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

ROVDYRDEBATTEN: Det forundrer meg at noen er så opptatt at vi skal ha størst mulige stammer av dyrearter som må drepe sine medskapninger for å kunne eksistere. Og at det er disse såkalte natur- og miljøvernerne som er de verste pådriverne. Og innen disse kategoriene vokser det fram slike avskygninger som Bygdefolk for Rovdyr (BFR) og liknende.

I det senere er det to blad Lie, fra denne husdyrfiendtlige foreningen, som er blitt begunstiget med hver sin helside i OA med sin bekymring spesielt for ulv og gaupe. Lars-Erik Lie med overskriften «Etnisk rensing av ulv», og Thorolf Lie med overskriften «Gaupejakt – bevisst utrydding». Det er tydelig at disse to herrene ikke bekymrer seg for hva disse lystmorderne forårsaker av lidelser blant husdyr og andre dyr i vår fauna. Som eksempel kan nevnes at i områder med mye gaupe blir rådyrene så godt som utryddet.

Og en må kunne si at det er paradoksalt at de store rovdyrene, som må rive i hjel sine medskapninger for å kunne overleve, skal være totalfredet, med unntak av noen få skadegjørere som det aller nådigst blir gitt fellingstillatelse på, mens man kan drive jakt på nær sagt alle andre arter i våre skogs- og fjelltrakter.

For å kunne få tillatelse til å ta ut de verste skadegjørerne blant de store rovdyrene, må man igjennom et tungrodd byråkrati som hele tiden har disse ekstreme rovdyrvernerne på nakken, som gjør alt de kan for å sabotere at lovlige vedtak blir fulgt. Og det er tydeligvis viktigere å høre på disse enn de som til daglig må leve med rovdyrtrusselen i sine nærmiljøer. For rovdyrvernerne er det likegyldig om rovdyrene ødelegger livsgrunnlaget for noen bønder, og river i hjel tusenvis av sau og rein, i tillegg til en mengde andre arter i våre utmarker. Og hele tiden dekker de seg bak at flertallet av befolkningen ønsker dette. – Men hvordan fortoner det seg hvis de samme blir spurt om de vil ha disse dyrene i sine nærmiljøer?

Disse såkalte naturmiljø og rovdyrvernerne består i mange tilfeller av statslønnede personer som kan drive sin rovdyrpropaganda på heltid, og hvis disse skal få fortsette i samme stil vil det bli slutt på all beiting i utmark. En får inntrykk av at det er viktigere å høre på dem som bivåner dette fra sidelinjen, enn de som til daglig får føle dette overgrepet på kropp og sinn.

Hadde håpet på en mer husdyrvennlig rovviltforvaltning med den nye regjeringen, etter flere kritiske uttalelser fra flere topp-politikere fra både Frp og Høyre, om den rødgrønne regjeringens rovviltforvaltning, men etter de signalene som har kommet fra den nye klima- og miljøvernministeren ser det ut for at rovviltforvaltningen vil følge i samme spor som blant annet miljøvernministere fra SV har staket ut.

Kristian N. Kvikstad,

Medlem Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk (FNR)

Artikkeltags