Uklart om søndagsåpent?

Artikkelen er over 5 år gammel

Som skrevet tidligere, jeg mener vi tar altfor lettvinte diskusjoner om fjerning av lovgivningen om handel.

DEL

I et svarbrev til meg skriver Anne Hagen Grimsrud at hun ikke forstår at jeg mener at turisdestinasjonene likevel kan ha åpent, og at dette er urettferdig.

Formålet med lovgivningen er å ta vare på helligdagsfreden. Det kan gis dispensasjon fra loven på steder der handelen i all hovedsak kommer fra turister, slik er loven i dag. Det er slik at skal man ha en lovgivning er det alltid ulike sider ved lovverket som kan virke urettferdig for noen. All lovgivning har konsekvenser, den regulerer atferd. Å ikke ha lover har også konsekvenser. Det er konsekvensene ved avregulering av handelsrestriksjonene jeg mener bør diskuteres grundig. Jeg mener at vi som samfunn ikke ønsker de konsekvensene dette kan medføre.

Så til handel ved turisdestinasjonene og tenåringer, som Grimsrud ønsker forklart nærmere. Det er slik at man velger hvor man bosetter seg. Å bosette seg i turisdestinasjonens handelssentrum kan man velge bort, om man ønsker å skjerme tenåringen sin fra dette. Det er ikke slik i Valdres at alle butikker har dispensasjon, slik avisinnlegget til Grimsrud kan gi inntrykk av.

Å hevde at man kan beholde helligdagsfreden som den er og samtidig fjerne lovgivningen er det vel få som virkelig mener. Jeg registrer at Grimsrud synes å mene dette, men hun begrunner ikke sitt syn. Jeg mener at det er ganske klart at en gradvis endring vil skje. De store kjedebutikkene vil ha ressurser og muligheter til å holde åpent, men nisjebutikkene ikke vil makte dette. Skyves handelen mer og mer til helligdager blir også vilkårene for småbutikkene vanskeligere.

Det er legitimt å være liberalist, men da bør en vedkjenne seg nettopp det. Slik Venstres leder i Oppland gjør i et annet svar til meg. Men å tro at vi kan styre Norge etter Kardemommeloven, nei, det synet deler jeg ikke. Så synes jeg det er flott om vi diskuterer saken og ikke tillegger hverandre karakteristikker, den debatten ønsker jeg ikke å delta i. Så registrer jeg Harald Westbys innlegg i saken, det er nyansert og reflektert. Det er fremdeles gode konservative høyremenn å finne i Oppland.

For meg er avregulering av handel et verdispørsmål. Jeg mener vi har funnet en grei balansegang, ikke optimal, men grei. Hvorfor skal vi utfordre dagens system? Både annerledesdagen, søndag står i fare, og småbutikkenes vilkår står i fare. Lytt til NHO og LO i saken, de ønsker ikke denne helgehandelen. Jeg aksepteres at Venstrelederen ønsker det for liberalismens skyld, men det gjør ikke flertallet.

Jørand Ødegård Lunde

Uavhengig fylkestingsrepresentant

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken