Uenighets­protokoll om 16 samlokaliserte omsorgsboliger

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Foreldreforeningen for funksjonshemmede i Østre Toten takker for all varme og støtte i saken om omsorgsboliger for funksjonshemmede i Østre Toten. Prosessen i saken har vi ført sammen med NFU-Toten. Vi har lagt stor vekt på direkte dialog med kommunen, framfor mediepress. På denne måten håpet vi å få til et positivt resultat, basert på en felles forståelse og respekt for våre medlemmers meninger og erfaringer.

DEL

Når dette dessverre ikke førte fram, har vi valgt å skrive en uenighetsprotokoll:

Uenighet mellom foreldreforeningen for funksjonshemmede i Østre Toten og Østre Toten kommune om:

Bygging av 16 omsorgsboliger samlet i ett bygg på Meieritomta på Lena. Sak: 036/08 og 041/2010.

Foreldreforeningen for Funksjonshemmede i Østre Toten er uenig i at det skal bygges 16 omsorgsboliger samlet i ett bygg på Meieritomta på Lena. Foreningen kan til nød godta 8 enheter samlet. Det optimale er små grupper samlet på 4 boenheter sammen. Boligene bør være integrert som en naturlig del av de andre boligene som prosjekteres i området. Institusjonspreg må unngås.

Saksgangen viser for liten kunnskap og forståelse for målgruppen for prosjektet. Vi ønsker at prosjektet må få en klarere definisjonsramme og bedre faglig fundament. Konklusjon: Saken må bli tatt opp på nytt.

Bakgrunn:

Utgangspunktet for saken var omsorgsboliger med 8 leiligheter (sak 036/08). På kort varsel foreslo administrasjonen i kommunen å øke antallet til 16 leiligheter i ett bygg.

I saksbehandlingen står det «dette har blitt møtt med meget positive tilbakemeldinger fra brukergrupper, Husbanken, utbygger, fagfolk og arealplanleggere». Vi må dessverre påpeke at enigheten ikke er sann eller er en omskriving av virkeligheten. Nesten alle våre medlemmer er skeptiske til å samle 16 boliger sammen på ett sted. Gjennom innsigelser i råd for funksjonshemmede, gjentatte brev med innsigelser og faglige spørsmål, uttalelser på møter, en interpellasjon i kommunestyre 17. juni 2010 alt med henvisning til Ansvarsreformen, nasjonale føringer, Husbankens anbefalinger, dommer i rettssaker og anerkjent forskning, har Foreldreforeningen presisert sin motstand og at saken har for dårlig faglig fundament.

Vi registrerer at kommunen har valgt å overse innsigelsene og latt prosessen gå videre både i det politiske systemet og administrasjonen. Vi velger derfor å skrive en uenighetsprotokoll for å presisere vår mening.

Protokollen er støttet av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Handikapforbundet på regionalt nivå, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland (FFO), samt SAFO (Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner) og NFU-Toten.

Vi ber om at protokollen blir distribuert til alle involverte i saken: Saksbehandlere og politikere, råd og utvalg samt boligstiftelse og arkitekt.

Artikkeltags