Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabel diskriminering av næringsdrivende

Artikkelen er over 13 år gammel

Er det rettferdig å gi store skatteletter til arbeidstakere som tjener lite, men samtidig holde næringsdrivende som tjener like lite helt utenfor?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selvstendig næringsdrivende har over lengre tid vært taperne i statsbudsjettene ved at de ikke får ta del i stadig økende minstefradrag. Minstefradraget for lønnsmottakere har økt med over 800 prosent siden 1989, fra maksimalt 7000 i 1989 til maksimalt 63.800 for inntektsåret 2007. Det har gått ifra å være et lite sjablongfradrag for faktiske utgifter, til å være et viktig skattefradrag som bidrar til at alle lønnsmottakere og særlig lavtlønte har fått betydelige skatteletter.

For selvstendig næringsdrivende har utviklingen gått andre veien. De har fått betydelige skatteskjerpelser gjennom ny skattemodell og innskjerping i bokføringsregler, samtidig som de ikke får benytte minstefradraget.

Med en inntekt på 200.000 kroner eller mer, betaler næringsdrivende i dag nesten 18.000 kroner mer i skatt enn en lønnsmottaker med samme inntekt, som følge av manglende minstefradrag. Dette er helt uakseptabelt.

Som næringsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, kan Bedriftsforbundet ikke godta at denne diskrimineringen av næringsdrivende fortsetter. Vi har lenge påpekt svakheten ved systemet. Vi har også lagt fram beregninger ovenfor Finansdepartementet og andre myndighetsorganer med forslag til at det innføres et næringsfradrag for næringsdrivende, tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere.

Regjeringen og Stortinget har nå alle muligheter til å rette opp dette i forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett. Bedriftsforbundet krever handling, ikke bare snakk om et rettferdig skattesystem.