Gå til sidens hovedinnhold

Tryggere hverdag med GPS

Artikkelen er over 9 år gammel

Ikke sjelden hører vi om personer med demens som har kommet opp i vanskelige eller farlige situasjoner fordi de ikke finner veien hjem, eller har gått tynnkledd ut i kulda.

For pårørende er det en ekstrabelastning å være redd for at noe skal skje når den som er syk er på egen hånd.

I dag finnes GPS-teknologi som kan bidra til økt trygghet og bevegelsesfrihet for personer med demens. Med en liten GPS-sender i veska eller lomma kan pårørende eller andre passe på, uten å måtte være til stede personlig. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at GPS skal bli lettere tilgjengelig for flere.

Vi må ta i bruk de teknologiske mulighetene som finnes for å skape en enklere hverdag for dem som trenger hjelp til å klare seg selv. Teknologien skal ikke være en erstatning for menneskelig omsorg og kontakt, men gi avlastning og hjelp. Det er et politisk ansvar både nasjonalt og lokalt å gjøre teknologiske hjelpemidler som GPS tilgjengelig for alle som har bruk for det, uavhengig av teknologisk kunnskapsnivå og økonomi. Slik det er nå er vil det være de som har økonomiske ressurser og teknologisk innsikt som får mest nytte av GPS-hjelpemiddelet, ikke nødvendigvis de som trenger det mest. Vi mener det må bli en del av tilbudet fra hjelpemiddelsentralen, slik at tilgangen blir lik og rettferdig. Det er også viktig med lovendringer som kan bidra til at de som ikke lengre har det vi kaller samtykkekompetanse kan få nytte av GPS, for økt trygghet og bevegelsesfrihet. Datatilsynet har nå gitt grønt lys for dette, og helseministeren bør derfor sette fortgang i saken.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen