Til styret i Sykehuset Innlandet

Artikkelen er over 8 år gammel

Nedlegging av senger ved DPS Gjøvik døgnenhet Valdres:

DEL

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO har lyst til å komme med en kommentar til sak 94 i styremøte 15. desember.

20. oktober i år gikk divisjonsdirektøren i Psykisk helsevern ut i media og sa at forslaget om å legge ned åtte senger på DPS Gjøvik døgnenhet Valdres fra 1. januar 2012 var lagt på is. Det vil si lagt på is i 2012, for å la døgnenheten i Aurdal sammen med Valdreskommunene jobbe i et omstillingsprosjekt. Gleden var stor hos pasienter, ansatte og i hele Valdressamfunnet!

Når vi nå leser forslaget til vedtak i sak 94 ser det for oss ut som om vi er lurt! Der står det å lese at åtte senger skal vekk i Aurdal snarest råd, og i stedet skal det opprettes en fem døgns post på Gjøvik. Vi mener at dette ikke kan erstatte det gode faglige tilbudet som er i Aurdal.

Pasientgruppa som vi representerer, som i tillegg til en psykisk lidelse har en rusavhengighet trenger behandling sju dager i uka! Det nytter ikke å ta fri fra behandling i helga for en rusavhengig. Eller er det kanskje slik ventelistene kan reduseres? Når pasienten reiser heim på fredag, ruser seg i helga og ikke kommer tilbake på mandag, blir det jo en plass ledig!

Vi får mange tilbakemeldinger fra pasienter som har fått god hjelp i Aurdal, etter å ha prøvd behandlingsopphold i andre sykehus eller institusjoner. Avdelingen i Aurdal har alltid vært opptatt av å sette pasient og pårørende i sentrum. Nettverksmøter er en metode, gruppeterapi med forskjellig innhold et annet. Nå jobbes det i Valdres med brukerstyrte senger. Et tilbud andre sykehus og andre avdelinger har svært god erfaring med.

I RIO er vi redd for at den «motebølgen» som går innen rusomsorgen skal ta livet av mennesker. Å tro at poliklinisk behandling, ambulante team og femdøgnsposter kan avløse gode behandlingsmiljø som det i Aurdal nytter ikke. Korte behandlingsopphold, fører bare til reinnleggelser. Det vet vi i RIO!

La oss bruke 2012 til å samhandle! La oss se hva vi sammen kan få til for dem som vi alle er satt til å jobbe for, nemlig pasientene!

Tone Meisdalen

For Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO

Artikkeltags