Tegnspråk som offisielt språk i Norge!

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I Norge i dag er det ca. 4000 mennesker som har tegnspråk som sitt primærspråk.

DEL

Leserbrev Men det er ikke et offisielt språk i Norge. Det er ikke likestilt med bokmål, nynorsk og samisk. Å være døv, eller sterkt tunghørt, i det norske samfunnet gir ikke et lett liv, for vi lever i et samfunn som er basert på hørende mennesker. I det daglige opplever døve å gå på butikken og ikke bli forstått, eller vente på et tog som aldri kommer fordi det blir ropt over høyttaleren at det er innstilt. AUF i Oppland mener dette er veldig urettferdig. Derfor er det viktig at de blir hørt når de kjemper for at deres språk skal bli anerkjent som et offisielt språk i Norge.

Vi i AUF mener det er viktig at døve blir anerkjent som en språklig minoritet. Tegnspråk er et eget språk, visuelt og gestuelt, med egen grammatikk og syntaks. I dagens samfunn hindrer hørselstapet deres dem i å motta informasjon og delta i samfunnsdebatten på lik linje med hørende. Ytringsfrihet betyr rett til å bruke et språk man har forutsetninger for å beherske fullt ut, for døve vil dette si rett til å bruke tegnspråk.

De døve og sterkt tunghørte er i en særstilling når det kommer til språk. Der andre minoritetsgrupper kan lære seg norsk talespråk, kan ikke denne gruppen det på samme måte. Derfor er det diskriminerende at de ikke regnes som likestilte mennesker i språk-Norge. Tegnspråk har, på lik linje med andre språk, variasjoner over hele verden. Det skulle bare mangle at norsk tegnspråk blir anerkjent som offisielt norsk språk!

I 1991, i en stortingsdebatt, kom representanter fra blant annet Arbeiderpartiet med forslag om å starte arbeidet for å utrede spørsmålet om å vedta norsk tegnspråk som offisielt språk i Norge. I 2004 gjennomførte Kultur og kirkedepartementet utredningen, og den konkluderer med å foreslå at norsk tegnspråk får offisiell status her i landet. Nå er det på tide at tiltaket blir satt ut i livet!

Nå må politikerne følge opp det de har sagt. AUF i Oppland krever derfor at regjeringen følger opp departementets utredning og at norsk tegnspråk blir likestilt offisielt språk i Norge.

Artikkeltags