Gå til sidens hovedinnhold

Sykehuset innlandet mister brukernes og pårørendes respekt og tillit

Artikkelen er over 9 år gammel

Nedskjæringene dere legger opp til skremmer oss brukere. Enten det er somatiske eller psykiske enheter er dere «flinke» til å skjære ned.

Om vi skriver noen ord som pårørende har mest sannsynlig samme effekt som å sprute vann på gåsa. Vi skriver allikevel. Dette innlegget gjelder nedskjæringen som vesentlig berører det psykiatriske tilbudet ved Valdres og DPS Gjøvik.

-For hver plass dere kutter ut er det syke som ikke får behandling når de trenger det!

-For hver ansatt dere sier opp/permitterer blir denne pasientgruppa frarøvet mye av det de trenger i sin behandling!

Vi har lest begrunnelser fra Sykehuset Innlandet om nedskjæringer. De forklarer ikke noe som helst som viser innsikt, respekt for syke og fagmiljø. Beklager, men vi assosierer dere mer med «onkel Skrue» enn som en vesentlig del av Helse-Norge.

Å være lojal til divisjon psykisk helsevern, og de økonomiske rammer dere får, er selvfølgelig viktig for dere som arbeider i systemet, Men forhindrer dette dere i å gå ut med hva som ligger av tiltak, opplegg tjenester med mer i de tall og rammeårsaker dere stadig viser til? For brukere av tjenestene og pårørende holder det ikke å få presentert kun at det er økonomiske rammer som bestemmer nedskjæringer. Når behandlingstilbudet forringes betraktelig, nå vel 16 mill. kroner forventer vi bedre forklaringer enn dere har klart å gå ut med! Hva slags trygghet og forutsigbarhet er det dere opererer med og utviser? Det virker som om dere er mer opptatt av økonomi enn pasienter og deres behov, eller sagt på en annen måte: Dere blir enige om et beløp tallmessig uten å ta høyde for hva det vil dekke, ikke dekker konsekvensene. Kan dere presentere en gjennomtenkt ansvarlig årsak til at psykiatrien må skjære ned 16 mill. kroner i en satsingsperiode i et land der økonomien er meget god eller er den ikke det? Hva ville dere si om dere fikk beskjed om å gå ned for eksempel 10 prosent i lønn fra 1. januar på grunn av nedskjæringer? Ville dere få like store problem som psykiatrien vil få nå på grunn av dere?

Vi er opptatt av det konkrete tilbudet dere ønsker å gi, utviklingsplaner til de sykes fordel/ulempe og forventer forutsigbarhet! Noe vi må si er mangelvare i dag. Psykiatrien som det skulle det satses på, etter hva vi mener å ha blitt orientert om for en tid tilbake. Er det dette dere mente da? Nedskjæring på vel 16 mill. kroner?

Nedskjæringen på vel 16 mill. krone er det et ledd i satsingen det var snakk om innen psykiatrien? Har ikke SI oversikt over hva det koster fra år til år å drive psykiatrisk behandling? Harmonerer dette med at «Norge går så det suser». Og, når dere foretar slike drastiske nedskjæringer tar dere ikke fagfolk innen psykiatri med på møtene, kun økonomifolk. Dette er ikke god demokrati. Dette signaliserer, eller skal vi si beviser? At her må det være noe totalt manglende i etikken i ledelsen til S-I!

Vi vet at det er «farlig» for karrieren å gå imot en høyere instans. Det er et kjent fenomen i det offentlige i vårt land at det er viktigere å være lojal overfor sin arbeidsgiver enn overfor dem som skal nyte godt av arbeidsinnsatsen.

(Syke mennesker, elever med flere). (Hvorfor fikk T. Hagebakken en ny komité like etter han gikk ut med at DPS skulle reddes?)

Slik dere i Sykehuset Innlandet styrer og presenterer dere angående psykiatrien, må syke vente på behandling og skrives ut for tidlig. Det er omtrent som å legge opp til at fødende får beskjed om å «holde igjen» til det blir plass og bli sendt hjem rett fra badet etter fødselen.

Ansatte på alle plan innen psykiatrien mister mye av motiveringen, og rekruttering vil bli vanskelig, om dere i SI fortsetter som dere gjør. Dette er ikke til å kimse av!

Dette ble skrevet med tanke på møtet i SI angående nedskjæringen, men det kom til avisen for seint. Nå sendes det på nytt.

Vigdis Tomtsveen

Sigrun Blekastad Ellingsen