Men hvis det betyr at de barn som før ikke ble oppdaget, nå får hjelp, er det gledelig.

Barnevernet har over flere år hatt en vanskelig økonomi. Derfor er det betryggende at den rød-grønne regjeringen bevilger 100 millioner kroner ekstra til det statlige barnevernet neste år. I tillegg kommer kompetansehevende tiltak i det kommunale barnevernet på 12 millioner. Dessuten foretar vi en skikkelig gjennomgang av barnevernet, fordi vi vil være sikre på at pengene brukes på best mulig måte.

Arbeiderpartiet vil at det statlige barnevernet skal utnytte kapasiteten i egne institusjoner. Samtidig vet vi at stiftelser og ideelle organisasjoner også gjør en viktig jobb i barnevernet. Det vi er skeptisk til, er kommersielle aktører som tjener store penger på å drive barnevernsinstitusjoner. Vi vil ikke at barnevernet skal være glimrende forretningskonsept for dem som kun ønsker å tjene penger.

Stoltenberg-regjeringen gjør også et annet viktig grep. Vi overfører omsorgsansvaret for de enslige, mindreårige asylsøkerne til barnevernet under 15 år, slik vi lovte å gjøre i Soria Moria-erklæringen. Slik ivaretar vi en sårbar gruppe, som de mindreårige asylsøkerne ofte er.

Den rød-grønne regjeringen satser altså på de barna som trenger hjelp aller mest i neste års budsjett. En slik prioritering er både viktig og riktig.