Større kommune? En smart løsning?

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi går inn i et år der kommunereform vil ha et sterkt fokus i kommunene, så også i Gjøvikregionen.

DEL

Jeg leser med interesse at innbyggerundersøkelsen om den pågående kommunereformen (oppdrag Fylkesmannen) speiler en befolkning i Østre Toten og regionen for øvrig som er opptatt av kommunesammenslåing.

Hele 46 prosent svarer at spørsmålet er viktig. I tillegg så har neste halvparten, 49 prosent et ønske å bli involvert i prosessen gjennom informasjon, folkemøter, spørreundersøkelser og liknende.

Spørsmålene rundt kommunesammenslåing vekker følelser i de fleste av oss. Det ukjent – store endringer og omstilling kan for mange virke som en trussel. Derfor vil all mulig kunnskap om dagens situasjon i kommunene sett opp mot framtidig utfordringer være uhyre viktig å synliggjøre. Man kan vel også mene at en like stor trussel vil være å ikke gjøre riktige valg i tide!

Kommunene står ovenfor utfordringer for å ivareta stadig flere og mer komplekse oppgaver, der hovedmålsetingen er å sikre gode nok velferdstjenester for oss alle. Da er spørsmålet om større kommuner gir kvalitative bedre tjenester.

Det handler om gode tjenestetilbud ved alle kommunens ansvarsområder, både lovpålagte og ikke lovpålagte.

Det handler om å produsere effektive tjenester og gi bredde i tjenestetilbudet innenfor egen kommune. Det handler om å sikre best mulig kompetanse og faglighet i den enkelte kommune. Det handler om å levere best mulig tjenester med minst mulig byråkrati og administrasjon.

Det handler om å møte en befolkningsvekst og økende behov for boliger, næring og infrastruktur. Det handler om kommunen som sterkere samfunnsaktører. Det handler om å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Tenke smartere og gi slipp på, eller forbedre gårsdagens løsninger.

Det handler om kommunens evne til å håndtere tilleggssoppgaver som kan overføres kommunen og medføre mindre detaljstyring fra staten. Det igjen vil styrke lokaldemokratiet!

Uansett utfall er det kommunenes ansvar, og politikernes rolle å legge til rette for best mulig kunnskap basert på gode fakta og relevante opplysninger. Dette må gjennomføres grundig og pålitelig, der man skal føle seg trygg på at alle «lag» med utredninger er gjennomført.

Innbyggerne skal ha mulighet til å få et reelt bilde og et grunnlag for hva en kommunesammenslåing vil innebære av fordeler/ulemper. Så kan enkelte mene at dette er 'sløsing' med tid og administrasjonsressurser, og andre skrive eventyr om «storkommunetrollet».

Østre Toten Høyre mener at kommunen og politikerne er forpliktet til å gjennomføre en prosess som gir innbyggerne tilgjengelig oversikt over løsninger, muligheter og konsekvenser. Det er handler om å se seg selv i «kortene» for om mulig å bli bedre sammen med andre.

Tove Beate Skjolddal Karlsen

Østre Toten Høyre

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken