Språkrot gir dårlig læring

Artikkelen er over 8 år gammel

Norsk skole ligger dårlig an internasjonalt, og det volder selvsagt hodebry for dagens skolepolitikere.

DEL

Men, ikke ett ord i diskusjonen om det norske språkvirvar nei, den hellige kua må ikke røres.

Sannheten er at så vel etniske nordmenn som våre nye landsmenn lider under den norske tospråklighet, hvor det i det ene øyeblikk benyttes vanlig bokmål, og i neste et utvannet nynorsk mindretallsspråk som fratar menigmann språklig sikkerhet man sårt trenger i skole og yrkesliv.

Minst av alle partier begriper SV noe av problemet. Som den mest trofaste tilhenger av et flerkulturelt Norge, tviholder partiet merkelig nok på dobbeltopplæring i norsk.

Sammen med Senterpartiet står det på barrikadene for å presse mer nynorsk inn på befolkningen og dermed vanskeliggjøre integreringen av mennesker som møter norsk som fremmedspråk.

Heller ikke FrP og Høyre, som i sine programmer går inn for frivillighet, ser seg tjent med å fokusere på dette problem i sine valgkampsopplegg.

Er da vårt eneste håp at cand.philol Einar Smørdal i Akershus kommer inn på Stortinget med sin oppsiktsvekkende språkliste: Ett skriftspråk ?

Opprinnelig nynorskmann fra Volda på Sunnmøre har han gjennom sitt virke som norsklærer i videregående skole på Romerike innsett galskapen i dobbeltopplæringen i norsk

Han har satt seg som mål å vekke sovende stortingsrepresentanter opp av språkdvalen og arbeide for frivillig sidemål i skolen, og at befolkningen i fremtiden kan samle seg om ett offisielt riksspråk i kongeriket Norge.

Hvis ikke partiene tar til fornuft og gjør noe med den fordummende, norske språkpolitikk,kan det ved neste korsvei bli flere språklister fra andre fylker.

Bjørn Kristen Ørbæk Norsk Språkforening

Artikkeltags