Hvorfor får søsken og foreldre minimal eller ingen samværsrett? Barnevernet skal ta beslutninger til barnets beste. Alle barn har behov for kjærlighet og omsorg, derfor er det viktig å beholde kontakten med det slektskap og nettverk barna har. Slekt og nærstående sees ikke som en ressurs. Bruk ressursene der barna hører hjemme i de tilfellene man kan!

Vi har kjempet i tre år for at to brødre på fire og seks år skal få treffes. Vi har kontaktet barnevernet per telefon og brev. Siste brev sendt november 2007 har vi ennå ikke fått svar på.

Har ikke Gjøvik barnevern sosial kompetanse?

Fortvilte foreldre og besteforeldre