Rasering av psykiatrien i Oppland

/////Kun kvinnen til høyre skal med./////
 Solfrid Paulsrud

/////Kun kvinnen til høyre skal med.///// Solfrid Paulsrud

Artikkelen er over 7 år gammel

Store nedskjæringer og omstillinger er på trappene i psykiatrien. Stortinget vedtok faktisk en OPPTRAPPINGSPLAN i 1998.

DEL

Nå erstattes denne opptrappingsplanen av en NEDTRAPPINGSPLAN. Cirka 158 millioner skal tas innen Psykisk Helsevern i Innlandet i perioden 2013 – 2016.

Dette er en rasering av dagens tilbud.

På Reinsvoll sykehus vil i første omgang tre avdelinger bli berørt av disse nedskjæringene; 2A – Aldersavdeling – foreslås flyttet til Sanderud. En aldersavdeling på Sanderud skal legges ned. Altså blir to avdelinger oppløst mens en skal bygges opp igjen.

Oppland Fylke vil dermed miste sine siste 10 plasser for alderspsykiatriske pasienter.

1B – spisset avdeling for bipolare lidelser – foreslås flyttet til DPS (dagbehandling). Overlege Inger Kragh Nyhus står fram i OA 29. september. og uttrykker sin bekymring for denne pasientgruppen.

Hun sier helt klart at disse pasientene ikke vil få den hjelpen de trenger ved et dagtilbud.

1C – spisset avd. for spiseforstyrrelser – foreslås flyttet til DPS-Gjøvik. Prosjektet mener dette vil gi størst faglig gevinst for pasienter og fagmiljø. Fagmiljøet som jobber med disse pasientene er ikke enig i dette.

Ledelsen i fagmiljøet på 1C har både skriftlig og muntlig gitt grundig informasjon til ledelsen i prosjektet om hva som er viktig for å kunne gi god behandling til denne pasientgruppen.

Når vi ser prosjektets forslag om flytting av posten og begrunnelsen de gir, synes det som om fagfolkets uttalelser ikke har hatt noen betydning. De føler rett og slett at de ikke blir hørt. Det råder mye usikkerhet rundt denne prosessen. Det er bekymringsfullt å se at faglige begrunnelser fra dem som jobber nærmest pasientene ser ut til å ha liten betydning når viktige avgjørelser (omstillinger/nedskjæringer) skal tas.

Høyt kompetente poster, bygget opp gjennom mange år, vil bli rammet av omstillingene/nedskjæringene. Det er viktig å huske at reetablering av nedlagt/flyttet post er minimum 4 år.

Når Gunn Gotland Bakke i OA 22. september. uttrykker; «Vår påstand er at ingen av de foreslåtte tiltakene gir et dårligere tilbud, snarere tvert imot», må jeg si meg enig i Kragh Nyhus sin uttalelse om at en slik omstilling ikke må pakkes inn i et «glansbilde». Dette er tydeligvis noe av strategien i SI,- alt de foretar seg skal males «rosenrødt». Med alle omorganiseringer i somatikken, er det grunn til å være skeptisk.

Det går fort i «svingene». Allerede 3. oktober er det styremøte i SIHF der forslagene om omstillinger/nedskjæringer i Prosjekt Psykisk Helsevern 2013 -2016 skal legges fram. 29. november er det sluttbehandling.

Det er ufattelig at psykiatritilbudene i Oppland skal rammes og ribbes så til de grader. Samtidig sies det at dette er bare begynnelsen. Vil psykiatrien i Oppland rammes ytterligere? Er det dette våre politikere ønsker? Det er viktig at vi også i framtiden vil ha mulighet til å gi befolkningen i Oppland gode helsetilbud.

Solfrid Paulsrud

Nestleder, Fagforbundet Reinsvoll

Artikkeltags