Oppgaver til alle

Artikkelen er over 5 år gammel

Oppland har startet 2015 meget positivt. Vi har bra plassering på NHOs næringsbarometer og det er optimisme i skogbruket – «innlandets grønne gull».. Da er det en oppgave for alle å framsnakke mulighetene. Det er nå vi må ta tak i mulighetene her i fylket, mens andre regioner og fylker tar en «oljepause». Men det er ikke nok å framsnakke. Vi må ta ansvar og gjøre noe.

DEL

Vi kan ikke bare vente på politikerne hverken regionalt eller nasjonalt, men handle selv. Jeg mener ikke at politikerne skal slippe fri, men at mange ulike nettverk og foreninger selv kan formulere forventninger til fylket, regionen eller kommunen. Lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og høgskolene må få større plass når framtiden skal formes. 2015 er også et prima år å skru opp farten for utviklingsarbeid, fordi det er kommune- og fylkestingsvalg til høsten.Utvikling henger nøye sammen med omstilling. Det kan nok virke mer krevende fordi det kan skape i usikkerhet i en periode.

Oppland er i dag delt i seks regioner - enn så lenge. Jeg oppfordrer derfor til at det tas initiativ til en ressursgruppe i hver region eller kommune som diskuterer; «Hvordan vil jeg at kommunen eller regionen skal stå fram i 2040?» Det kan være DNT, Familieforbundet, idrettslag, en næringslivsbedrift, en høgskole eller ordfører som tar initiativ til oppstart. Men klar og solid ledelse bestemmer resultatet. Alle regioner har sine fortrinn. Og det er tidspunkt for å spisse disse. Det tidspunktet er nå. Jeg var i Ulstein i Møre og Romsdal for en uke siden på folkemøte, hvor en næringslivsleder fra ulike vinklinger gjentok flere ganger: «Det er gratis å tenke stort og tenke selv».

NHOs årskonferanse 8. januar i år hadde tema «7 millioner i 2050» Konferansen hadde mange foredrag. Noen nyttige og noen irriterende. Statsminister Erna Solberg holdt foredrag og spurte blant annet: Vi blir flere- hvor skal de bo? Og jeg spør videre: Vil vi at noen av dem skal bo i Oppland? Vi må starte samarbeidet mellom gode krefter om hva vi vil tilby dem.

Her må unge mennesker utfordres til å delta. Det er de som bør få muligheter til å forme framtiden. De er kresne på hvilke arenaer de velger å bruke krefter. Det er spennende.

Oppland har to gode høgskoler som må ta mye større plass på utviklingsarenaer i fylket. Jeg mener først og fremst de må samarbeide sterkere og bli slått slå seg sammen. Høgskolene i Norge har hatt en sterk distriktspolitisk funksjon. Denne må beholdes og tydeliggjøres. I Oppland må de fortelle oss hvordan de vil styrke denne funksjonen. Samtidig som de hele tiden må styrke kvaliteten. Styrken til våre to høgskoler er at de er komplementære. Det mener jeg også at regjeringen må legge vekt på som kriterium i sammenslåingsprosesser. Jeg tror ikke jeg tar mye feil om et tredje kriterium blir styrket samarbeid med næringslivet. Stortingsmelding om strukturendring i universitet og høgskoler kommer våren 2015. Samtidig med stortingsmelding om Kommunereform.

I Oppland må derfor små og mellomstore bedrifter synliggjøres for nye nettverkssamarbeid.

Her er altså oppgaver for alle i 2015. Jeg ønsker oss alle lykke til med å presentere Opplands attraktiviteter tydeligere i alle kommuner/regioner.

Kristin Hille Valla

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken