Gå til sidens hovedinnhold

Økt antall fødsler langs veiene ingen overraskelse

Artikkelen er over 9 år gammel

Norges Kvinne- og familieforbund har engasjert seg i situasjonen for fødende kvinner lenge.

Senest i januar ble spørsmålet tatt opp i et møte med Helsedepartementet.

Vi antydet at antall fødsler langs veiene ville øke betraktelig. Dessverre ser det ut til at vi fikk rett. Vi tok opp spørsmålet om at kapasiteten ved de sentrale fødeavdelinger ikke er stor nok. Dette betyr at fødende avvises og henvises til andre sykehus. Ikke alltid får de tilbud om ambulanse og følgetjeneste, og må kjøre selv i egen bil. Hva om de ikke rekker fram og fødselen skjer? Hvem har ansvaret dersom noe skjer og barnet får skader i forbindelse med fødselen? Så langt vi har brakt i erfaring gjelder da ikke Pasientrettighetsloven, ei heller andre lover som kunne gitt familien nødvendig erstatning.

Aftenpostens artikkel 7. desember viser også at det mangler personell til følgetjenesten. Dette er ting vi i Norges Kvinne- og familieforbund tidligere har påpekt. Vi tror nå dessverre at også dette er forhold som vil eskalere i framtiden. Kommunene sliter økonomisk nå mer enn tidligere. I tillegg skal Samhandlingsreformen gjennomføres. Vi er av den oppfatning at dette vil medføre merkostnader for en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Det vil kunne bety at det ikke er ressurser til å kunne øke bemanning slik at følgetjenesten kan styrkes.

Norges Kvinne- og familieforbund har derfor bedt om at helseministeren setter i gang tiltak som vil bidra til at kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med sin kommende fødesituasjon, og at det ansettes flere jordmødre innen kommunehelsetjenesten. Slik vi oppfatter det må det da også tiltak til for å utdanne flere jordmødre.

Vi er klar over at disse forslagene ikke vil løse situasjonen på kort sikt. Da vil imidlertid stans i nedleggelsen av lokale fødestuer og stans i sammenslåing av fødeavdelinger være et godt virkemiddel. I Oppland har vi også fødestuer og fødeavdelinger som det ofte er snakk om å legge ned, slå sammen eller flytte til større sykehus fordi transport er billigere enn lokalt tilbud.

Selv dyrene våre har strengere regler og forskrifter, når det gjelder drektighet og transport, enn fødende kvinner i denne perioden.

Wenche Rolstad (kretsleder),

Oppland krets av Norges Kvinne- og familieforbund